NUK - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Nature Reviews Neuroscience za leto 2016

Leto 2016
Naslov serijske publikacije Nature Reviews Neuroscience
ISSN 1471-003X/1471-0048
Faktor vpliva 8.257
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2800
General Neuroscience
Uvrstitev 1/114
Četrtina 1
IFx 1.044
IFmax 1. četrtine 8.257
IFmin 1. četrtine 1.118
IFmax 2. četrtine 1.104
IFmin 2. četrtine 0.829
IFmax 3. četrtine 0.826
IFmin 3. četrtine 0.570
IFmax 4. četrtine 0.544
IFmin 4. četrtine 0.073
ID=277596 Kreiran null
100 a2016cNature Reviews NeuroscienceeUnited Kingdomj8.257
200 e1471-003X
210 a1471-0048
300 c2800dGeneral Neuroscienceu1/114x1.044y1.118z8.2570118.25721.11831.10440.82950.82660.57070.54480.073