NUK - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Chimica Slovenica za leto 2001

Leto 2001
Naslov serijske publikacije Acta Chimica Slovenica
ISSN 1318-0207/1580-3155
Faktor vpliva 0.484
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 186/288
Četrtina 3
IFx 0.887
IFmax 1. četrtine 10.375
IFmin 1. četrtine 1.008
IFmax 2. četrtine 1.005
IFmin 2. četrtine 0.660
IFmax 3. četrtine 0.660
IFmin 3. četrtine 0.388
IFmax 4. četrtine 0.387
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=29285 Kreiran null
100 a2001cActa Chimica SlovenicaeSloveniaj0.484
200 e1318-0207
210 a1580-3155
300 c1600dGeneral Chemistryu186/288x0.887y0.388z0.66003110.37521.00831.00540.66050.66060.38870.38780.004