NUK - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Applied Network Science za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Applied Network Science
ISSN 2364-8228
Faktor vpliva 0.777

Uvrstitve Science Edition (SE)

2605 1000 1705
Computational Mathematics Multidisciplinary Computer Networks and Communications
Uvrstitev 98/156 32/111 229/407
Četrtina 3 2 3
IFx 1.071 0.776 1.124
IFmax 1. četrtine 6.968 8.594 6.204
IFmin 1. četrtine 1.354 0.871 1.453
IFmax 2. četrtine 1.346 0.863 1.451
IFmin 2. četrtine 0.993 0.471 0.856
IFmax 3. četrtine 0.993 0.449 0.854
IFmin 3. četrtine 0.598 0.300 0.458
IFmax 4. četrtine 0.596 0.292 0.455
IFmin 4. četrtine 0.083 0.007 0.016
ID=361317 Kreiran null
100 a2019cApplied Network Sciencej0.777
200 e2364-8228
300 c2605dComputational Mathematicsu98/156x1.071y0.598z0.9930316.96821.35431.34640.99350.99360.59870.59680.083
300 c1000dMultidisciplinaryu32/111x0.776y0.471z0.8630218.59420.87130.86340.47150.44960.30070.29280.007
300 c1705dComputer Networks and Communicationsu229/407x1.124y0.458z0.8540316.20421.45331.45140.85650.85460.45870.45580.016