NUK - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Frontiers in Aging Neuroscience za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Frontiers in Aging Neuroscience
ISSN 1663-4365
Faktor vpliva 1.409
Država Switzerland

Uvrstitve Science Edition (SE)

2805 1302
Cognitive Neuroscience Aging
Uvrstitev 23/98 9/35
Četrtina 1 1
IFx 1.097 1.126
IFmax 1. četrtine 5.473 2.831
IFmin 1. četrtine 1.389 1.409
IFmax 2. četrtine 1.360 1.409
IFmin 2. četrtine 1.003 1.102
IFmax 3. četrtine 1.000 1.030
IFmin 3. četrtine 0.655 0.708
IFmax 4. četrtine 0.642 0.685
IFmin 4. četrtine 0.012 0.138
ID=378693 Kreiran null
100 a2020cFrontiers in Aging NeuroscienceeSwitzerlandj1.409
200 e1663-4365
300 c2805dCognitive Neuroscienceu23/98x1.097y1.389z5.4730115.47321.38931.36041.00351.00060.65570.64280.012
300 c1302dAgingu9/35x1.126y1.409z2.8310112.83121.40931.40941.10251.03060.70870.68580.138