NUK - logo

Faktor vpliva za serijsko publikacijo Sodobna Pedagogika za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Sodobna Pedagogika
ISSN 0038-0474
Faktor vpliva 0.309
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3304
Education
Uvrstitev 1105/1263
Četrtina 4
IFx 1.019
IFmax 1. četrtine 8.885
IFmin 1. četrtine 1.329
IFmax 2. četrtine 1.326
IFmin 2. četrtine 0.867
IFmax 3. četrtine 0.865
IFmin 3. četrtine 0.522
IFmax 4. četrtine 0.519
IFmin 4. četrtine 0.007
ID=395555 Kreiran null
100 a2020cSodobna PedagogikaeSloveniaj0.309
200 e0038-0474
400 c3304dEducationu1105/1263x1.019y0.007z0.5190418.88521.32931.32640.86750.86560.52270.51980.007