Шифрарник индекса за претраживање UC (УДК за претраживање) базе COBIB.RS

0 Наука уопште. Организација. Информације. Документација.
001 Наука и знање уопште
001.18 Будућност знања. Предсказивање. Футурологија
001.3 Значај науке и знања уопште
001.32 Научна друштва, академије
001.4 Стручна терминологија. Научна номенклатура
001.5 Научне теорије. Хипотезе, системи
001.6 Научни закони
001.8 Методологија. Технички и научни поступци истраживања
001.818 Вредновање резултата. Презентовање информација
001.83 Интелектуална сарадња. Размјена идеја
001.85 Научна критика
001.89 Организација науке и научног рада
001.891 Научна истраживања. Методе испитивања
001.892 Развој
001.893 Контрола. Надзор
001.895 Иновације
001.9 Популаризација науке. Заблуде у науци. Псеудознање
001.92 Популаризација науке
001.94 Појаве које нису сасвим објашњене
001.94nlo НЛО. Неидентификовани летећи објекти. Летећи тањири
001.98 Заблуде у науци
002 Документација (скупљање, сортирање, уређивање)
002.2 Цјелокупно литерарно стваралаштво (аутори, предмети, земље)
002.6 Центри за документацију
003 Системи писања и писма. Знаци и симболи. Шифре. Графичко представљање
003.03 Графички израз језика
003.07 Стилови писања
003.24 Брајево писмо
003.29 Кодови. Технографија
003.295.8 Бар-кодови
003.3 Поједина писма
003.349 Ћирилска писма. Глагољска писма
003.5 Материјали за писање и писаћи прибор
003.628 Амблеми
003.63 Дијаграми. Картограми. Шеме
003.64 Монограми. Анаграми. Хронограми
003.65 Ознаке власништва. Печати.
004 Рачунарска наука и технологија. Рачунарство
004.021 Алгоритми
004.081 Бушени медији
004.083 Магнетски медији
004.085 Оптички медији
004.085.22 ЦД-РОМ
004.2 Архиктетура рачунара
004.3 Рачунарска машинска опрема. Рачунарски хардвер
004.3 '2 Инсталација рачунара
004.3'1 Производња рачунара.
004.4 Програмска опрема. Софтвер
004.42 Рачунарско програмирање. Рачунарски програми
004.43 Рачунарски програмски језици
004.45 Системска програмска опрема. Операциони системи
004.455.1 Браузери
004.491.22 Рачунарски вируси
004.5 Интеракција између човјека и рачунара. Кориснички интерфејс. Корисничка околина
004.55 Хипермедији. Хипертекст
004.6 Подаци
004.63 Датотеке. Фајлови. Документи
004.65 Системи за управљање базама података (ДБМС)
004.7 Рачунарске комуникације. Рачунарске мреже
004.72 Мрежна архиктетура
004.732 Локалне мреже. ЛАН
004.733 Градске мреже. МАН
004.735 Свјетске мреже. WАН
004.738 Повезивање мрежа. Умрежавање
004.738.5 Интернет
004.8 Вјештачка интелигенција. Вјештачки разум
004.822 Мреже знања
004.891 Експертни системи.
004.9 Рачунарске технике за намјенску употребу
004.91 Израда и обрада докумената
004.92 Рачунарска графика
004.94 Симулација. Опонашање
005 Организација. Теорија организације
005.1 Теорија менаџмента. Теорија руковођења.
005.3 Менаџерске активности. Дјелатности руковођења.
005.32 Организационо понашање. Психологија руковођења. Психологија менаџмента.
005.4 Процеси у руковођењу. Процеси у менаџменту.
005.5 Менаџерско дјеловање. Правци. Поступци руковођења.
005.6 Квалитет у менаџменту. Тотални квалитет менаџмента. Руковођење квалитетом. Тотално руковођење квалитетом. ТQМ
005.7 Организацијски менаџмент (ОМ). Руковођење организацијом.
005.8 Руковођење пројектом
005.9 Области, поља менаџмента. Поља руковођења.
005.92 Руковођење документима
005.94 Руковођење знањем
005.95 Лични менаџмент. Руковођење персоналом.
005.96 Менаџмент људских ресурса. Руковођење људским ресурсима. ХРМ.
006 Стандардизација
006.03 Тијела за стандардизацију, овлашћење и надлежност
006.3/.8 Стандарди
006.9 Стандардизација мјера. Нормизација.
006.91 Метрологија. Мјере и тежине уопште.
006.92 Одређивање и стандардизација времена. Мјерење времена.
006.95 Хронологија. Календар.
007 Теорија информација. Кибернетика
007.5 Аутоматски и управљачки системи
007.52 Роботика. Роботи. Вјештачка интелигенција
008 Култура. Цивилизација (општа питања). Прогрес
008.2 Футурологија
009 Хуманистичке науке и умјетност уопште
01 Библиографија, теорија
01(051) Библиографије. Каталози. Спискови књига
011 Универзалне и опште библиографије
011/014 Библиографије. Универзалне и опште библиографије. Апстракти и индекси
011/016 Библиографије
012 Индивидуалне библиографије. Ауторске библиографије
013 Колективне библиографије
015 Националне библиографије
016 Специјалне библиографије. Реферални часописи. Секундарне публикације
016:929a/ž Биобиблиографије
017.3/.4 Аукцијски каталози. Продајни каталози књига
017/019 Библиотечки каталози
018 Именски каталози. Ауторски каталози
02 Библиотекарство
021.64 Међубиблиотечка сарадња
021.84 Обавезни примјерак
021.85 Размјена публикација
021.89 Библиотечко законодавство
021.9 Финансије, фондови. Претплате, поклони, донације
022 Зграде библиотеке. Опрема
024 Односи са корисницима
024.8 Оштећење, губитак, крађа фонда (од стране корисника)
025.11 Финансије библиотеке. Буџет
025.12 Библиотечки извјештаји
025.2 Набавка и увећање фонда
025.3 Каталогизација
025.4 Класификација. Индексирање. Тезауруси
025.48 Тезауруси
025.7/.9 Заштита и чување књига
026 Стручне библиотеке
027 Опште библиотеке
027.022 Јавне, опште библиотеке
027.1 Приватне библиотеке
027.54 Народне библиотеке
027.7/.8 Школске библиотеке. Високошколске библиотеке
028 Читање. Техника читања. Рад са читаоцима
030 Општа референсна дјела. Опште енциклопедије
050 Серијске публикације. Периодика. Часописи
050.8 Годишњаци. Именици. Адресари
050.8/.9 Годишњаци. Именици. Адресари. Алманаси. Календари
050.9 Адресари. Календари
06 Корпорације. Друштва. Конгреси. Изложбе.
061 Огранизације и други типови корпорација. Друштва. Удружења. Конгреси
061.1 Владине организације и корпорације
061.12 Академије
061.2 Невладине корпорације и организације. Друштва. Фондације
061.213 Омладинске организације
061.22 Културна и умјетничка друштва
061.25 Федерације, савези организација. Тајне и полутајне организације и покрети.
061.27 Задужбине. Фондације
061.3 Састанци. Симпозијуми. Конгреси
061.4 Изложбе. Сајмови
061.5(4/9) Пословна предузећа. Фирме (адресари, јубиларни зборници)
061.6 Научне и техничке установе (заводи, институти)
061.7 Свечаности. Приредбе. Представе Изложбе. Банкети.
069 Музеји. Музеологија. Сталне изложбе. Музејске збирке
069.5 Колекције. Експонати
069.6 Организација и управа музеја
070 Новине. Штампа. Новинарство
070.1 Опсег, теорија, значај штампе
070.2 Власништво и контрола
070.3 Управљање пословањем
070.32 Штампање
070.4 Уреднички менаџмент. Уређивање
070.43 Уредништва.
070.48 Посебне врсте новина (Службени листови. Информативна листови институција и предузећа. Књижевни листови. Рекламни и огласни листови)
070.481 Службени листови
070.482 Вјерски листови. Вјерске новине
070.485 Огласници. Рекламне новине
070.486 Стручни технички часописи
070.487 Хумористички часописи. Хумористични листови
070.488 Књижевне новине. Књижевни часописи
070.489 Информативна гласила институција и предузећа
08 Полиграфије. Збирна дјела. Зборници
081 Индивидуална полиграфија. Самосталне полиграфије
082 Колективна полиграфија. Скупне полиграфије
082.1 Књижне збирке. Издавачке серије
082.2 Мисцеланеа
084 Сликовни материјал. Збрике илустрација, планова, мапа
087.5 Публикације за дјецу и омладину. Сликовнице
088 Мисцеланеа. Вариа
09 Рокописи. Ријетка и значајна дела
091 Рукописи
093 Инкунабуле
094/096 Ријетке књиге. Вриједне књиге. Факсимили
097 Екслибриси. Монограми, печати
1 Филозофија (опште)
1 a/ž Филозофи
1(091) Историја филозофије
1(3) Филозофија старог вијека
1(37/38) Античка филозофија
1(4)"04/14" Европска филозофија, средњи вијек
1(4)"15/19" Европска филозофија, нови вијек
1(4/9)"19" Савремена филозофија
1(5) Филозофија Истока. Источна филозофија
101 Природа и улога филозофије
11/12 Метафизика. Филозофија природе (Космологија види и: 524)
111 Општа метафизика. Онтологија
111.1 Појам битка. Егзистенција
111.3 Супстанција. Монада
111.6 Дјела. Дјелатно бивствовање
111.8 Трансценденталне одредбе битка
111.83 Истина. Лаж
111.84 Добро. Зло
111.85 Лијепо. Ружно
111.852 Естетика
113 Општи закони природе. Поријекло свемира. Космогонија
113/119 Космологија. Филозофија природе
114 Простор. Мјесто. Димензија. Екстензија
115 Вријеме. Трајање. Вјечност
116 Кретање. Развој
117 Материја. Праматерија
118 Сила. Енергија
119 Квантитет. Број
122 Каузалитет. Узрочност. Посљедица
122/129 Посебна метафизика.
123 Слобода и нужност
123.1 Слобода. Индетерминизам
123.2 Нужност
123.21 Фатализам
124 Телеологија.
124.1 Поредак. Хаос
125 Коначност. Бесконачност. Свемир.
128 Душа. Природа живота и смрти. Суштина живота и смрти.
129 Поријекло и судбина појединачне душе. Сељење душе. Инкарнација. Реинкарнација. Бесмртност. Метемпсхиоза.
13 Филозофија ума. Филозофија духа. Метафизика духовног живота.
130.2 Филозофија културе
133 Окултизам. Астрологија
133.52 Астрологија
133.6 Хиромантија. Хирологија
133.9 Спиритуализам. Телекинеза. Ектоплазма
14 Филозофски системи и гледишта
140.8 Филозофско гледиште. Поглед на свијет.
141 Филозофски системи
141.1 Филозофски системи према броју и квалитету принципа
141.111 Монизам
141.112 Дуализам
141.113 Плурализам
141.12 Онтолошки материјализам
141.13 Метафизички идеализам.
141.131 Платонизам. Неоплатонизам
141.132 Рационализам. Интелектуализам. Универзализам
141.133 Панлогизам. Апсолутизам
141.134 Објективни идеализам
141.142 Волунтаризам
141.143 Алогизам
141.145 Органицизам
141.155 Еволуционизам
141.2 Филозофски системи према суду о вриједности свијета
141.3 Посебни и мијешани облици
141.31 Схоластика
141.319.8 Филозофска антропологија
141.32 Егзистенцијализам
141.33 Филозофски мистицизам
141.332 Теозофија
141.333 Антропозофија
141.336 Суфизам
141.4 Према гледишту на проблем Бога
141.41 Теизам
141.42 Деизам
141.45 Атеизам
141.72 Феминизам
141.78 Постмодерна
141.8 Социјалистичке школе и системи
141.81 Предмарксистичке социјалистичке школе. Утопијски социјализам.
141.82 Марксизам
159.9 Психологија (опште)
159.9.01 Психолошке теорије
159.9.018 Психолошке методе
159.9.019 Психолошки системи и школе
159.9.019.2 Структурална психологија. Гесталт психологија
159.9.019.3 Функционална психологија
159.9.019.4 Психологија реакција. Психологија понашања. Бихевиоризам
159.9.07 Експериментална психологија. Психолошко истраживање
159.9.072 Експеримент. Истраживање. Тестови. Мјерење
159.91 Психофизиологија. Физиолошка психологија. Ментална психологија
159.913 Ментална хигијена
159.92 Психичке способности и развој. Карактерологија. Стваралаштво
159.922 Ментални развој човјека. Генетска психологија. Развојна психологија
159.922.1 Сексуална психологија. Психологија полова
159.922.4 Етнопсихологија. Психологија раса
159.922.6 Утицај старосног доба. Старост.
159.922.7 Дјечија психологија. Педологија. Педопсихологија
159.922.7/.8 Дјечија психологија
159.922.72 Интелектуални развој дјетета
159.922.76 Дјеца са физичким, менталним и карактерним оштећењима
159.922.8 Психологија адолесценције.
159.923 Психологија личности. Индивидуална психологија. Психологија карактера. Карактерологија
159.923.2 Развој личности. Идентитет. Самосвијест
159.923.3 Карактер личности. Карактерне црте. Психограм
159.923.4 Темпераменти
159.923.5 Социјализација личности
159.924 Геније
159.925 Физичке манифестације менталног. Физиогномика. Френологија. Мимика. Гестикулација. Држање
159.925.2 Физиономија
159.925.5 Френологија. Краниологија
159.925.6 Графологија
159.925.7 Хирогономија
159.925.8 Мимика. Мимикрија. Глас. Гесте. Гестикулација. Ход
159.928 Даровитости, способности. Таленти
159.929 Биопсихологија. Компаративна психологија
159.93 Чулно опажање. Нижи ментални процеси. Осјетилност. Осјећајност. Осјетилно опажање
159.93/.94 Чулно опажање. Осјећајност. Нижи ментални процеси
159.931/936 Осјети. Чула.
159.938 Психофизика. Психометрија
159.942 Емоције
159.944 Рад. Умор. Стрес
159.947 Хтијење. Воља
159.95 Виши ментални процеси. Мишљење
159.952 Пажња
159.953 Памћење и учење
159.954 Машта. Имагинација
159.955 Мишљење. Мисао
159.956 Интуиција
159.96 Посебна ментална стања и процеси
159.961 Парапсихологија
159.962 Хипнотизам. Сугестија
159.963 Спавање. Снови
159.964 Дубинска психологија. Психоанализа
159.964.2 Психоанализа
159.97 Психопатологија
159.98 Примијењена психологија. Психотехнике
16 Логика. Научна систематика
161.1 Појам
161.2 Суд. Исказ. Тврдња
161/162 Основи логике. Појам. Суд. Исказ. Тврдња. Закључак
162 Процеси закључивања. Расуђивање. Извођење. Закључак
164 Симболичка логика. Математичка логика. Логички рачун
165 Теорија сазнања. Епистемологија
165.6/.8 Епистемологија. Епистемолошка гледишта и учење.
165.75 Структурализам
165.9 Историја сазнања
167 Научно испитивање. Научно истраживање.
167.71 Догматизам. Апсолутизам
167.72 Скептицизам
167.73 Позитивизам. Агностицизам
167.74 Прагматизам. Хуманизам. Активизам
167/168 Логичка методологија
168 Научна метода
168.51 Формалне науке
168.52 Емпиријске науке
168.53 Такозване примијењене науке
17 Етика. Морал. Практична филозофија
17.0 Теорија и правци у етици
171 Индивидуална етика
172 Социјална етика
173 Породична етика
173.1 Брак. Вјенчање. Развод
174 Професионална етика. Етика занимања
176 Сексуална етика
177 Морал и друштво
178 Етика и умјереност. Дрога. Овисност
179 Различита етичка питања
2 Религија. Теологија
2-1 Теорија и филозофија религије. Природа религије. Религијски појмови
2-2 Докази религије. Свете књиге. Критичка дјела
2-23 Свете књиге. Религијски текстови, списи
2-29 Вјерска књижевност. Религијска књижевност.
2-3 Личности из поједине религије (творци, оснивачи, свеци, сљедбеници)
2-4 Вјерске дјелатности. Религијска пракса. Религијске активности
2-42 Морално понашање. Морална теологија. Добро и зло. Савјест. Гријеси. Врлине.
2-426 Религијска етика. Етика директно изведена из религијских система
2-428 Вјерски закони, обавезе, морална правила, морални закони. Вјерска правила. Вјерске дужности
2-5 Обожавање у ширем смислу. Култ. Обреди, церемоније, свечаности. Литургија (сакраменти, духовни живот, музика, аскетизам).
2-587 Мистицизам. Измијењена стања свијести. Мистична искуства. Стигме.
2-587-6 Непосредно искуство божанског
2-6 Религијски процеси. Развој религије (раст, опадање, утицај, екуменизам)
2-7 Вјерска организација и администрација. Вјерско и канонско право.
2-74 Правна служба. Вјерски закони. Религијски закон. Канонско право
2-78 Вјерске организације. Вјерска друштва/удруге и удружења.
2-79 Секте. Секташки покрети
2-8 Религије окарактерисане према различитим карактеристикама
2-9 Историја вјере, религије, вјероисповијести или цркве
21 Преисторијске и религије примитивних народа
21/29 Религијски системи. Поједине религије и вјере
22 Свето писмо. Библија
22.0 Изводи и прераде текстова Светог писма. Херменеутика. Егсегеза
22.043 Библијске приче. Свето писмо за дјецу
22.046 Библијске приче. Свето писмо за дјецу
221 Религије Кине
221.3 Таоизам
221/224 Стари завјет
225 Религије Јапана
225.2 Шинтоизам (Шинто)
225/228 Нови завјет
23 Религије Индијског потконтинента. Хинду религија у најширем смислу.
23/28 Хришћанство
231 Бог
233 Основни хиндуизам
234 Џаинизам (Јаинизам)
235 Сикхизам (Сикизам)
238 Симболи вјере. Катихизис. Вјероисповедање
24 Будизам
242/245 Медитације. Молитве. Религијска књижевност
248 Аскетска и мистичка теологија. Побожности
25 Античке религије. Прадавне религије. Мањи култови и религије
251 Религија старог Египта
252 Религије Мезопотамије
254 Религије Ирана
254.2 Заратустрина религија. Зороастризам
255 Класична антика. Грчка и римска митологија
256 Религије Централне Азије. Шаманизам
257 Европске религије
257.7 Словенске и балтичке религије
259 Религије других области
26 Јудаизам
26-1 Јеврејска теологија. Жидовска теологија
26-24 Танак. Хебрејска Библија. Тора
26-4 Јеврејска религијска пракса. Жидовска религијска пракса, придржавање заповијести. Јеврејски обичаји. Жидовски обичаји.
26-5 Јеврејски вјерски обреди. Жидовски вјерски обреди
26-7 Организациона структура јудаизма
262 Организација Цркве. Црквена управа
264 Литургија. Богослужење
265 Сакраменти
266/268 Евангелизација. Мисионарски рад
27 Хришћанство. Хршћанске цркве и вјероисповијести
27-1 Хришћанска теологија
27-14 Бог. Хришћанско схватање Бога. Свето Тројство. Отац, Син, Дух Свети (Параклет).
27-23 Библија
27-23/-24 Библија. Стари и Нови Завјет
27-235 Верзије Библије
27-236.5 Библијске приче. Приповијести из Библије
27-242 Стари завјет
27-246 Нови завјет
27-27 Критике. Увод у Библију. Тумачења
27-282.3 Катехизми и креда
27-285.2 Апологетика
27-29 Хришћанска књижевност
27-3 Особе у хришћанству
27-31 Исус Христ. Христологија
27-36 Хришћански свеци. Христологија
27-4 Практична теологија. Морална теологија. Хришћанска пракса
27-42 Морална теологија
27-475 Проповиједи. Вјерска реторика
27-5 Хришћански обреди и ритуали
27-523.4/.6 Хришћанске црквене грађевине. Цркве. Манастири.
27-528 Хришћанска литургија. Богослужење
27-534.3 Молитве.
27-54 Церемоније према сврси
27-55 Сакраменти. Свете тајне
27-562 Светковине и празници. Свети дани
27-58 Контемплативна и рефлексивна религија. Аскетизам
27-67 Однос хришћанства према другим вјерама
27-675 Екуменизам
27-72 Црква. Хришћанска црква
27-725 Хришћански свештеници, духовници, вође.
27-74 Хришћанско вјерско право. Канонско право.
27-76 Хришћанске мисије
27-788 Вјерски редови и друштва. Монашки редови. Монаштво
27-788-35 Аскетизам уопште
27-87 Јерес. Јереси
27-87.645 Богумили.
27-9 Црквена историја. Општа историја хришћанске цркве
27-9"01/07" Црква од 2. до 8. вијека послије Христа. Доба Отаца Цркве. Патристички период.
271 Источна црква
271.2 Православна црква
271.22 Националне цркве
271.222 Националне православне цркве
271.222(491.11)-774 Српска православна парохија
271.222(497.11) Српска православна црква
271.222(497.11)-9 Историја Српске православне цркве. Хисторија Српске православне цркве. Повијест Српске православне цркве
271.31 Исус Христ. Христологија (Источна црква)
271/279 Хришћанске цркве и вјере
272 Римокатоличка црква
272-732.2-725 Особе у папству, администрација
272-74 Римокатоличко канонско право
272-789 Монашки редови Римокатоличке цркве
272-789.32/.33 Фрањевци
272-798 Монашки редови Римокатоличке цркве
273.4 Англиканска црква
274 Протестантизам
274-278 Протестантске цркве
274/278 Протестантизам уопште. Протестанти. Дисиденти. Пуританци
276 Патрологија. Црквени оци
279 Остали хришћански покрети и цркве. Свеци задњих дана. Свеци посљедњих дана (Мормони). Јеховини свједоци.
28 Ислам
28-1 Теорија и филозофија ислама
28-23 Кур'ан
28-254 Тефсир (коментар Кур'ана).
28-31 Личности у исламу
28-4 Исламска религијска пракса
28-42 Исламска морална теологија
28-5 Исламски вјерски обреди
28-523.4 Грађевине намијењене исламским вјерским обредима. Џамије.
28-534.3 Молитве
28-57(532) Хаџџ (Ходочашће у Меку)
28-67 Однос исламске религије и друштва
28-7 Исламска вјерска организација и администрација
28-732.3 Исламски поглавар. (Реис ул-улема)
28-74 Исламски вјерски закон. Шеријатско право
28-9 Историја ислама
282 Римокатоличка Црква
29 Савремени духовни покрети. Сувремени духовни покрети
291 Поредбене студије и историја религија. Хијерологија. Нове религије
292 Класична митологија
294 Будизам. Хиндуизам (Јога види и: 615.851)
296 Јеврејска религија
297 Ислам
297.1 Вјерска питања ислама
297.18 ур'ан
299 Филозофски системи религијски. Агностицизам. Хуманизам. Секуларизам. Нерелигиозност. Сцијентологија
3 Друштвене науке (опште)
303 Методологија и методе друштвених наука
304 Социјална политика
304.2 Друштвена и културна питања
305 Студије рода, спола
305-055.1 Мушке студије
305-055.2 Женске студије. Жена и друштво
308 Социографија. Дескриптивне студије друштва
308(4) Европске државе, друштвене прилике. Социографија
308(497) Балканске државе, друштвене прилике
308(497.1) Југославија, друштвене прилике
308(497.11) Србија, друштвене прилике
308(497.11+497.16) Србија и Црна Гора, опште друштвене прилике. Србија и Црна Гора, опће друштвене прилике
308(497.16) Црна Гора, друштвене прилике
308(497.4) Словенија, друштвене прилике
308(497.4/.7) Бивше југословенске републике, друштвене прилике
308(497.5) Хрватска, друштвене прилике
308(497.6) Босна и Херцеговина, друштвене прилике
308(497.6fbih) Федерација Босне и Херцеговине, друштвене прилике
308(497.6rs) Република Српска, друштвене прилике
308(5/9) Неевропске државе, друштвене прилике. Социографија
31 Статистика. Демографија. Социологија
311 Статистика
311.3 Општа организација статистике. Званична статистика
311/314 Статистика. Демографија
314 Демографија. Статистика пребивалства
314.1 Становништво
314.112 Популационе теорије
314.113 Популациона политика
314.116 Популационе промјене, раст, опадање
314.117 Састав и распоређеност становништва
314.12 Популационе теорије. Теорије становништва
314.14 Гране демографије
314.15 Популациона политика
314.3 Наталитет. Фертилитет. Рођење. Плодност
314.4 Морталитет. Морбититет. Смртност
314.5 Брачно стање. Брак. Брачна заједница. Ванбрачна заједница. Моногамија. Полигамија. Целибат. Разводи, раставе. Кохабитација.
314.5/.6 Брак и породица
314.6 Породице. Домаћинства
314.7 Миграције
314.742 Имиграција
314.743 Емиграција
314.743(=163.6) Словеначки исељеници
316 Социологија
316(075) Социологија (уџбеници)
316.1 Предмет и обим социологија
316.2 Социолошке теорије. Социолошки правци
316.3 Друштво. Друштвена структура. Глобално друштво
316.32 Глобална друштва.
316.323 Друштвено-економски тип глобалног друштва. Социоекономске формације.
316.334 Подсистеми и институције глобалног друштва. Социологија рада. Социологија политике. Социологија еколошких подсистема и институција
316.334.2 Економска социологија. Социологија економских подсистема и институција
316.334.2 :338.439 Нутрициона
316.334.2 :339.13 Социологија тржишта
316.334.22 Социологија рада
316.334.3 Политички системи и институције. Социологија политике. Политичка социологија.
316.334.4 Социологија права
316.334.5 Социологија еколошких подсистема и институција
316.334.54 Стамбени смјештај. Сусједство. Социологија становања
316.334.55 Социологија села. Рурална социологија
316.334.56 Социологија града. Урбана социологија
316.34 Друштвена стратификација. Друштвено раслојавање
316.34(4/9) Друштвена стратификација. Социјална диференцијација. Друштвено раслојавање. Поједине земље.
316.342 Врсте друштвене стратификације. Врсте друштвене диференцијације
316.342.2 Друштвене класе
316.342.5 Друштвени слојеви. Друштвени нивои
316.343 Друштвена стратификација и класна структура различитих друштвено-економских формација.
316.344 Друштвена структура према посебним критеријумима
316.344.42 Елите
316.344.7 Маргинални слојеви. Отуђени и искључени слојеви и групе
316.346 Демографска стратификација према полу и старости
316.35 Друштвене групе
316.356.2 Сродничке групе. Породица. Социологија породице
316.356.4 Несродничке групе. Расе. Нације
316.37 Појединац. Индивидуа (као основни елемент друштвене структуре)
316.4 Друштвени процеси
316.42 Социјалне промјене у глобалном друштву. Друштвени развој. Социологија развоја
316.422 Реформа. Трансформација. Модернизација. Иновације.
316.43 Планирање друштвеног развоја
316.44 Друштвени процеси диференцијације. Стратификациони процеси. Друштвена покретљивост.
316.45 Групни процеси
316.46 Вођство (ауторитет)
316.47 Друштвени односи. Међусобни односи
316.48 Друштвени сукоби (конфликти). Социологија конфликата
316.6 Друштвено понашање. Социјална психологија
316.61 Социјализација личности. Социјализирање особа
316.62 Друштвено понашање
316.624 Девијантно понашање. Социјална патологија
316.64 Друштвени ставови. Погледи. Друштвена свијест
316.647 Основни ставови
316.647.5 Толеранција. Нетолеранција
316.647.8 Стереотипија. Предрасуде
316.65 Мнијење
316.653 Јавно мнијење. Јавно мишљење
316.66 Друштвени положај, социјални статус. Друштвена улога
316.663 Друштвена улога
316.7 Социологија културе
316.722 Култура разних друштава. Цивилизација
316.728 Начин живљења. Социологија свакодневног живота
316.73 Културна динамика
316.736 Енкултурација
316.74 Средства културе. Културно посредништво
316.74:001 Социологија науке. Социологија знања
316.74:2 Социологија религије
316.74:37 Социологија образовања
316.74:7 Социологија умјетности
316.74:78 Социологија музике
316.74:81 Социологија језика
316.74:82 Социологија књижевности
316.75 Нормативни и вриједносни аспекти културе. Идеологија
316.752 Вриједности
316.754 Норме и закони
316.77 Социологија комуникације
316.774 Средства протокола (трансфера) информација. Канали. Медији
316.776 Комуникациони процеси. Размјена инфромација
316.811/.815 Брак и породица
316.83 Међуполни односи
316:0/9 Специјалне врсте социологија које нису предвиђене подгрупама
32 Политичке науке
32.01 Политика, теорија. Политичке теорије
32.019.5 Јавно мнијење. Политички маркетинг, јавни односи (публиц релатионс). Пропаганда
321 Политички системи. Држава
321.01 Општа теорија државе. Теорија и филозофија власти. Власт и опозиција. Узурпација
321.011 Суверенитет
321.6 Недемократски облици владавине
321.6/.8 Савремени облици владавине
321.7 Демократија
321.7(497.6) Демократија у Босни и Херцеговини
321.7(497.6rs) Демократија у Републици Српској.
322 Односи узмеђу ржаве и цркве
323 Унутрашња политика. Политичка ситуација
323(4) Европске државе, унутрашња политика
323(497) Балканске државе, унутрашња политика
323(497.1) Југославија, унутрашња политика
323(497.11) Србија, унутрашња политика
323(497.16) Црна Гора, унутрашња политика
323(497.4) Словенија, унутрашња политика
323(497.4/.7) Бивше југословенске републике, унутрашња политика
323(497.5) Хрватска, унутрашња политика
323(497.6) Босна и Херцеговина, унутрашња политика
323(497.6rs) Република Српска, унутрашња политика
323(5/9) Неевропске државе, унутрашња политика
323.1 Народни покрети. Национализам. Расна сегрегација. Етничке мањине
323.1(=163.4*3) Бошњаци, национално питање
323.1(=163.41) Срби, национално питање
323.1(=163.42) Хрвати, национално питање
323.15 Националне, етничке мањине
323.15(497.11) Националне мањине у Србији
323.15(497.5) Националне мањине у Хрватској
323.15(497.6) Националне мањине у Босни и Херцеговини
323.15(=163.6) Словенци, националне мањине
323.2 Односи између народа и државе. Унутрашње политичке активности
323.3 Друштвене групе и слојеви, Рангови (положаји). Занимања
324 Избори. Плебисцити. Референдуми
325 Колонизација. Колонијална политика. Борба за независност
326 Ропство
327 Међународни односи. Светска политика. Спољна политика
327(4) Европске државе, спољна политика
327(497) Балканске државе, спољна политика
327(497.1) Југославија, спољна политика
327(497.11) Србија, спољна политика
327(497.16) Црна Гора, спољна политика
327(497.4) Словенија, спољна политика
327(497.4/.7) Бивше југославенске републике, спољна политика
327(497.5) Хрватска, спољна политика
327(497.6) Босна и Херцеговина, спољна политика
327(5/9) Неевропске државе, спољна политика
327.3 Интернационализам. Међународни покрети
327.5 Међународни конфликти. Попуштање напетости
327.7/.8 Активности међународних и међувладиних организација. Политички утицај, притисак на друге државе.
328 Парламенти. Владе
329 Политичке партије и покрети
329(497.1) Политичке партије у Југославији
329(497.11) Политичке партије у Србији
329(497.16) Политичке партије у Црној Гори
329(497.4) Политичке партије у Словенији
329(497.4/.7) Политичке партије у бившим југословенским републикама
329(497.5) Политичке партије у Хрватској
329(497.6) Политичке партије у Босни и Херцеговини
329(497.6rs) Политичке партије у Републици Српској
33 Привреда. Економске науке
330 Економија. Економисти. Економске теорије
330.1 Политичка економија. Економски закони. Капитал
330.101.54 Макроекономија
330.13 Економичност. Профитабилност. Закон вриједности
330.14 Капитал
330.142 Облици и врсте капитала
330.3 Економска гибања. Дружбена репродукција. Макроинвестиције
330.322 Инвестиције
330.34 Економски развој. Развој производних односа. Економски системи
330.341 Фактори привредног развоја
330.4 Математичка економија. Економетрија
330.47 Економска информатика
330.5 Национална својина. Друштвени производ. Национални доходак. Потрошња. Животни стандард
330.8 Економске теорије. Научне доктрине, учења.
331 Рад. Запосленост. Синдикати
331.1 Рад (општа питања). Теорија и организација рада. Ергономија
331.103 Организација рада. Проучавање рада
331.105 Радни односи. Послодавци. Радници. Синдикати
331.106 Радни уговори
331.107 Учешће радника у управљању. Индустријска демократија. Самоуправљање
331.108 Организовање кадрова. Радни поредак. Радна дисциплина
331.109 Радни спорови између послодаваца и радника. Штрајк
331.2 Лични дохоци. Плате
331.3 Радно вријеме. Одсуства. Годишњи одмори
331.4 Радна околина. Радни услови
331.45 Заштита на раду. Несреће на раду
331.5 Запослење. Тржиште рада
331.54 Занимање
331.548 Професионална оријентација. Савјетовање и консултовање око избора професије
331.56 Незапосленост
332 Регионална привреда. Територијална привреда. Стамбена привреда
332.1 Регионална привреда
332.2 Земља са становишта привреде
332.26 Повреда права својине (национализација, денационалиција)
332.8 Стамбена привреда
334 Облици организовања и сарадње у привреди. Кооперација (опште)
334.71 Мала привреда
334.72 Предузећа према праву својине. Приватна предузећа. Јавна предузећа. Мултинационална предузећа
334.73 Задруге
334.75/.76 Привредна удружења. Картели. Концерни. Трустови
334.788 Привредне коморе. Трговинске коморе
336 Финансије (опште)
336(051) Финансије. Јавне финансије. Порези. Царине
336.1 Јавне финансије. Јавни буџети. Прорачун. Јавни дуг
336.1/.5 Јавне финансије. Јавни приходи. Прорачун. Јавни дуг. Јавна потрошња
336.2 Порези, Јавни приходи.
336.22 Порези
336.24 Царине
336.3 Јавни зајмови. Јавни дугови.
336.4 Царине
336.5 Јавни издаци. Државна потрошња
336.6 Привредне финансије
336.7 Новац. Монетарни систем. Банкарство. Берзе
336.71 Банке. Банкарство
336.74 Новац. Валута
336.748 Курс новца. Кретање курсева. Инфлација. Стабилизација
336.76 Берза. Тржиште новца. Тржиште капитала. Вриједносни папири
336.77/.78 Кредитни систем
338 Привреда (комплексни привредни прикази појединих држава, регија итд.)
338(051) Привреда (комплексни привредни прикази појединих држава, регија итд.). Економска политика. Управљање привредом. Цене
338(497.1) Југославија, привреда (до 1991.)
338(497.11) Србија, привреда
338(497.16) Црна Гора, привреда
338(497.4) Словенија, привреда
338(497.4/.7) Бивше југословенске републике, привреда
338(497.5) Хрватска привреда
338(497.6) Босна и Херцеговина, привреда
338(497.6rs) Република Српска, привреда
338.1 Привредна ситуација. Коњунктура. Рецесија
338.2 Економска политика. Економско планирање
338.23 Посебна економска политика
338.23:336.74 Монетарна политика
338.24 Економска контрола. Државна интервенција. Национализација. Денационализација
338.3 Производња. Продуктивност. Производ
338.4 Привредни сектори
338.43 Пољопривреда као привредна грана
338.434 Финансирање пољопривреде
338.48 Туризам
338.483 Туристичка географија
338.49 Привредна инфраструктура
338.5 Цијене. Трошкови
338.512 Трошкови производње
338.516 Врсте цијена
338.53 Политика цијена
339 Трговина. Тржиште. Маркетинг
339.1 Трговина (општа питања)
339.13 Тржишче уопште. Анализа тржишта. Маркетинг. Конкуренција
339.138 Маркетинг
339.3 Унутрашња трговина. Трговинска мрежа. Заштита потрошача
339.5 Међународна трговина. Политика спољне трговине. Царине
339.7 Међународне финансије. Међународни платни промет. Међународно тржиште капитала. Меднародне банке
339.738 Валутне уније
339.74 Девизна политика
339.742 Валутни споразуми. Уговор о начину плаћања. Уговори и споразуми о платном билансу, обрачуну, клирингу
339.743 Девизни курс. Пливајући курс. Промјењиви курс
339.9 Светска привреда. Међународни економски односи. Међународне економске интеграције. Глобална економија
339.91 Међународна подјела рада
339.923 Међународне економске интеграције. Економске уније. Економске заједнице
339.98 Економски конфликти. Сукоби. Економски раст
34 Правне науке. Право (опште). Законодавство
34(091) Правна историја
34(4/9) Правни системи према појединим државама
340 Право уопште. Право опћенито. Правни методи и помоћне науке
340.1 Право, теорија. Филозофија права. Позитивно право
340.12 Правци у теорији права. Правне школе и доктрине. Филозофија права. Теорије државе и права.
340.13 Позитивно право
340.134 Законодавство. Политика и техника, кодификација, припрема, Израда нацрта. Редакција закона
340.15 Правни системи
340.5 Упоредно право
340.6 Помоћне правне науке. Судска медицина. Судска психијатрија
341 Међународно право
341.1 Међународне организације
341.1+341.217 Међународне организације
341.2 Субјекти и објекти у међународном праву. Државна сувереност. Међународне уније
341.24 Међународни правни акти. Међународни договори. Међународни споразуми
341.3 Ратно право. Хуманитарно право
341.31 Агресија. Ратно стање, ратовање. Објава рата.
341.322 Дозвољена и недозвољена средства у вођењу рата. Врсте непријатељстава. Репресалије. Ратни злочин
341.322.5 Ратни злочини
341.38 Крај и посљедице рата. Послијератни период. Повратак на мирнодопско стање
341.382 Мировни уговор
341.4 Међународно кривично право
341.485 Геноцид
341.6 Међународна арбитража. Међународно судство
341.7/.8 Дипломатско право. Конзуларно право
341.9 Међународно приватно право
342 Јавно право. Државно право. Уставно право. Управно право
342.1/.2 Држава. Народ. Нација. Државна власт. Структура државе
342.2 Држава. Структура државе
342.3 Врховна власт. Суверенитет. Облици државе. Облици владавине
342.4 Устави. Законодавне скупштине
342.4(497.11) Уставно право Србије
342.4(497.16) Уставно право Црне Горе
342.4(497.5) Уставно право Хрватске
342.4(497.6) Уставно право Босне и Херцеговине
342.4(497.6rs) Уставно право Републике Српске
342.5 Државна власт. Владе. Парламенти
342.53 Парламентарно право. Парламенти
342.7 Основна права. Људска права
342.8 Изборно право. Изборни системи
342.9 Управно право
343 Кривично право
343.1 Кривично право. Кривични поступак
343.2 Кривично право (општа питања).
343.3 Кривична дјела против државе. Казнена дјела против државе
343.3/.7 Кривична дјела. Врсте кривичних дела
343.4 Кривична дјела против основних слобода, људских права
343.5 Кривична дјела против јавног угледа, морала
343.6 Кривична дјела против људи. Кривична дјела против особе
343.7 Кривична дјела против имовине
343.8 Пенологија. Извршавање казни. Казнене санкције. Казнени заводи
343.9 Криминологија. Криминалистика
343.91 Врсте криминалаца, прекршитеља
343.95 Криминална психологија. Судска психологија
343.96 Криминална патологија, психопатологија. Умоболност и криминалитет
343.97 Криминална социологија. Компаративна криминологија
343.98 Криминалистика. Судска наука. Судска знаност. Истражна технологија и тактика. Виктимологија
344 Посебно кривично право. Војно кривично право. Ваздухопловно и поморско кривично право
346 Економско право
347 Грађанско право
347.2 Стварно право
347.23 Својина. Стварно право
347.4/.5 Облигационо право
347.61/.64 Породично право
347.65/.68 Насљедно право. Тестамент
347.7 Трговинско право. Привредно право
347.72 Трговинска друштва. Привредна друштва
347.77 Индустријска својина. Патентно право
347.78 Ауторско право. Заштита ауторског права
347.79 Поморско право
347.8 Ваздушно право, свемир, етар
347.9 Правни поступак. Устројство судова и кадрова
347.97/.99 Организација судова. Судска управа
348 Црквено право. Канонско право. Религијско право
348.97 Исламско право
349 Посебне гране права (социјално право, право заштите околине. Атомско и нуклеарно право)
349.2 Радно право
349.3 Право о социјалном старању. Право о социјалној скрби
349.4 Земљишно право. Аграрно право. Прописи о градњи. Право становања
349.6 Право заштите околине. Закон о заштити околине
349.7 Атомско право. Нуклеарно право. Закон о атомској, нуклеарној енергији
35 Јавна управа. Државна управа (регионална и локална управа)
35(497.11) Јавна управа, државна управа у Србији
35(497.4) Јавна управа у Словенији
35(497.5) Јавна управа, државна управа у Хрватској
35(497.6) Јавна управа, државна управа у Босни и Херцеговини
35(497.6rs) Јавна управа, државна управа у Републици Српској
351 Задаци јавне управе. Јавна својина. Јавни радови
351.74 Полиција. Јавни ред
351.74/.76 Полиција. Јавни ред и мир. Евиденција пребивалишта. Надзор над јавним моралом
351.74:061.1(100) Интерпол
351.75 Одржавање јавног реда. Одржавање мира
351.77 Надзор над јавним здрављем и хигијеном. Санитарна контрола
351.778.5 Стамбена питања. Станови. Насеља
352 Локална управа. Општинска управа. Најнижи степен управе
352/354 Управни степени. Регионална управа. Локална самоуправа
353 Средњи степен управе. Регионална, обласна управа
354 Највиши степен управе. Централна власт. Средишња, државна управа
355 Војна вјештина уопште
355.01 Филозофија рата. Социологија рата. Милитаризам
355.02 Војна политика. Политика државне одбране
355.1 Оружане снаге. Војна служба. Војнички живот
355.2 Регрутовање. Мобилизација. Демобилизација
355.3 Организација оружаних снага
355.4 Војне операције. Тактика и стратегија
355.48/.49 Војна историја. Ратови
355/359 Војна вештина. Војне науке
356 Општа војна служба. Пјешадија. Војници.
356/358 Родови копнене восјке и ваздухопловних снага
357 Коњица. Механизоване јединице. Моторизоване јединице
358 Артиљерија. Инжењерија. Авијација
359 Ратна морнарица. Војна флота
36 Социјални рад. Социјална помоћ
364 Социјални проблеми. Врсте социјалне помоћи
366 Потрошачка права. Остваривање и заштита интереса потрошача
368 Осигурање
369 Социјално осигурање
37 Васпитање. Образовање. Настава
37(4/9) Образовни системи у појединим државама
37(497.1) Образовни систем у Југославији (до 1991.)
37(497.11) Образовни ситем у Србији
37(497.16) Образовни систем у Црној Гори
37(497.4) Образовни систем у Словенији
37(497.4/.7) Образовни ситем у бившим југославенским републикама.
37(497.5) Образовни систем у Хрватској
37(497.6) Образовни систем у Босни и Херцеговини
37(497.6rs) Образовни систем у Републици Српској
37.01 Основи образовања, теорија. Педагогија
37.013 Теорија образовања. Принципи педагошке активности. Практична педагогија
37.013.74 Компаративна педагогија
37.013.75 Експериментална педагогија
37.013.83 Андрагогија
37.014 Политика образовања
37.014.22 Борба против неписмености. Описмењавање
37.014.3 Реформа образовања
37.014.5 Политика образовања. Планирање образовног система
37.015 Дисциплине педагошке науке (педагошка психологија...)
37.015.3 Педагошка психологија
37.015.6 Економија образовања
37.016 Садржај наставних предмета
37.017 Циљеви и узори васпитања
37.018 Васпитање (основни облици)
37.018.1 Васпитање у кући. Домаће васпитање
37.018.2 Васпитање у школи
37.018.3 Васпитање у домовима, интернатима
37.018.4 Организационе форме образовања. Организацијски облици наставе
37.018.43 Учење на даљину. Дописни курсеви. Образовање путем медија
37.018.5 Организационе форме школа, институција
37.018.58 Експерименталне школе
37.02 Дидактика (опште)
37.025 Методе развијања менталних, интелектуалних, стваралачких споробности
37.026 Дидактички принципи. Наставни принципи
37.03 Формирање и развој личности (морално, социјално, уметничко, еколошко...васпитање)
37.032 Формирање и развој личности
37.034 Морално васпитање
37.035 Социјално васпитање
37.036 Умјетничко васпитање
37.04 Образовање у односу на васпитанике, ученике
37.041 Самообразовање
37.044 Трајање образовања
37.048.4 Професионална оријентација
37.05 Извор финансирања и помоћи школама
37.06 Социјални проблеми. Међуљудски контакти, односи
37.064 Лични контакти, односи. Родитељ - наставник. Наставник - ученик. Односи међу ученицима.
37.07 Управа, администрација образовних установа
37.08 Персонална питања
371 Организација васпитавања и образовања. Особље
371.11 Организација образовних институција
371.12 Наставничко особље
371.13 Образовање наставника и васпитача
371.2 Организација образовних институција и наставе
371.212 Ученик. Студент
371.213 Наставници
371.213.1 Разредни учитељ. Разредни старјешина
371.213.8 Тимска настава ( Наставнички тимови)
371.214 Наставни програми. Распоред часова
371.217 Финансирање ученика
371.217.3 Школски организовани распусти. Школе у природи
371.233 Посјете. Путовања. Екскурзије
371.25 Трајање и организација наставе
371.26 Оцјењивање и провјера знања ученика
371.27 Испити. Такмичења
371.3 Наставне методе и поступци. Облици наставе
371.311.1 Индивидуална настава
371.311.4 Групни рад. Тимски рад
371.314 Групна настава
371.32 Часови, организација школског рада
371.33 Усмена настава
371.38 Образовање кроз практичне активности
371.3:0/9 Наставне методе за поједине предмете
371.4 Васпитни системи
371.5 Школски поредак и дисциплина. Казне
371.6 Положај школа. Школска опрема
371.64/.69 Наставна средства. Средства за подучавање
371.7 Здравље и медицинска заштита ученика и студената
371.8 Живот и рад ученика и студената
372.3 Предшколско образовање
372.4 Основно образовање. Почетна настава
372.8 Посебни предмети
373 Предшколске установе. Основне школе. Средње школе
373.1 Организација школа
373.2 Предшколске установе
373.3 Основне школе
373.3.016:0/9(075.2) Уџбеници за основну школу (почетна настава)
373.3/.4 Основне школе
373.5 Средње школе
373.54:0/9 Средње школе по струкама
374 Образовање и васпитање ван школе. Образовање одраслих
374.7 Образовање одраслих
376 Специјална педагогија. Дефектологија. Васпитање, образовање и обучавање посебних група и особа
376.1 Организација специјалних школа
376.7 Образовање националних мањина
377 Стручно образовање. Професионалне школе
377.3 Континуирано образовање
377.4 Образовање производних радника. Техничке, економске школе
377.5 Више школе
377.8 Више школе по струкама
377:0/9 Учитељски колеџи, школе, курсеви
378 Високо образовање
378(4/9) Високо школство у појединим државама
378(497.1) Високо образовање у Југославији
378(497.11) Високо образовање у Србији
378(497.11+497.16) Високо образовање у Србији и Црној Гори
378(497.16) Високо образовање у Црној Гори
378(497.4) Високо образовање у Словенији
378(497.5) Високо образовање у Хрватској
378(497.6) Високо образовање у Босни и Херцеговини
378(497.6rs) Високо образовање у Републици Српској
378.1 Организација високог образовања
378.147 Наставне методе у високом образовању
378.18 Студенти. Удружења. Обичаји. Прославе
378.2 Научни степени. Квалификације. Дипломе
378.3 Стипендије. Фондације. Финансирање студија
378.4 Универзитети
378.6 Факултети
378.60/.69 Високе школе по струкама
379.8 Слободно вријеме и рекреација. Аматеризам. Хоби. Уради сам
389 Метрологија
39 Етнологија. Обичаји. Народни празници. Коледарски празници. Понашање. Традиције. Бонтон
39(497.1) Етнологија, етнографија, фолклор у Југославији (до 1991)
39(497.11) Етнологија, етнографија Србије
39(497.11+197.16) Етнологија, етнографија Србије и Црне Горе
39(497.16) Етнологија, етнографија Црне Горе
39(497.4/.7) Етнологија, етнографија бивших југословенских република
39(497.5) Етнологија, етнографија Хрватске
39(497.6) Етнологија, етнографија Босне и Херцеговине
39(497.6rs) Етнологија, етнографија Републике Српске
39(=081) Примитивни народи
39(=163.41) Српска народна култура. Српски народни обичаји
39(=163.42) Хрватска народна култура. Хрватски народни обичаји
39(=163.6) Словеначка народна култура. Словеначки народни обичаји
39(=214.58) Обичаји Рома
391 Ношње. Мода. Накит
392/394 Обичаји у приватном животу. Посмртни обичаји. Друштвени живот
395 Бонтон. Поклони
396 Феминизам. Жена и друштво. Положај жене
397 Примитивни народи. Индијанци. Цигани
398 Фолклор у ужем смислу. Народни обичаји
398(497.11) Народна традиција и вјеровања у Србији
398(497.11+497.16) Народна традиција и вјеровања у Србији и Црној Гори
398(497.16) Народна традиција и вјеровања у Црној Гори
398(497.4) Народни обичаји Словеније
398(497.4/.7) Народна традиција и вјеровања у бившим југословенским републикама
398(497.5) Народна традиција и вјеровања у Хрватској
398(497.6) Народна традиција и вјеровања у Босни и Херцеговини
398(497.6rs) Народна традиција и вјеровања у Републици Српској
398(=163.41) Народна традиција и вјеровања Срба
398(=163.42) Народна традиција и вјеровања Хрвата
398(=163.6) Народни обичаји Словеније
5 Природне науке
502 Природа. Заштита и изучавање природе
502.1 Животна средина и друштво
502.131.1 Одрживи развој
502.2 Животна средина уопште.
502.3 Атмосфера
502.3/.7 Дијелови животне средине. Атмосфера. Хидросфера. Литосфера. (Глацијална средина. Унутрашњост земље)
502.5 Површина земље. Пејзаж. Изглед
502/504 Природа. Изучавање и чување природе. Екологија
504 Екологија
504.03 Социјална екологија види
504.05/.06 Загађење животне средине. Заштита животне средине
504.3 Животна средина у атмосфери види
504.4 Животна средина у хидросфери види
504.5 Загађење животне средине штетним материјама
504.7 Глобално загријавање
51 Математика
51-7 Математика у другим наукама
51-8 Математичке игре и рекреација
510 Теорија скупова. Математичка логика
511 Теорија бројева. Аритметика
511.1 Аритметика. Елементарна теорија бројева
511.2 Алгебарска теорија бројева
511.3 Аналитичка теорија бројева
512 Алгебра
512.5 Виша алгебра
512.54 Групе. Теорија група. Абелове групе. Полугрупе. Прстени
512.6 Посебне гране алгебре. Линеарна алгебра
512.7 Алгебарска геометрија. Комутативни прстенови и алгебре
512.81 Лијеве групе
514 Геометрија
514.11 Тригонометрија
514.112 Геометрија у равни. Планиметрија
514.113 Геометрија тијела. Геометрија чврстих тијела
514.116 Тригонометрија. Полигонометрија
514.18 Описна геометрија
514.7 Диференцијална геометрија. Векторска алгебра. Тензорска алгебра
515.1 Топологија
515.14 Алгебарска топологија
515.16 Топологија вишеструкости
515.17 Аналитички простори
517 Математичка анализа
517.1/.4 Диференцијални рачун. Интегрални рачун. Операторски рачун. Фоуриерова трансформација. Лаплацеова трансформација
517.5 Општа теорија функција
517.51 Функција реалне промјењиве
517.52 Теорија низова и редова
517.53 Функција комплексне промјењиве
517.58 Специјалне функције
517.9 Диференцијалне једначине. Интегралне једначине. Варијацијски рачун. Функционална анализа
517.91 Опште диференцијалне једначине
517.93 Специјалне диференцијалне једначине
517.95 Парцијалне диференцијалне једначине
517.96 Коначне разлике. Функционалне једначине. Интегралне једначине
517.97 Рачун варијација
517.98 Функционална анализа. Теорија оператора
519.1 Комбинаторна анализа
519.17 Теорија графова
519.2 Математичка статистика. Теорија вероватноће
519.21 Теорија вјероватноће. Стохаистички процеси
519.22/.24 Математичка статистика. Статистичка анализа. Статистички модели
519.6 Нумеричка анализа. Математичко програмирање
519.68 Програмирање рачунара (теорија, језици, рачунарска логика) (Програмска опрема види: 681.3.06)
519.688 Апликативни рачунарски програми
519.7 Математичка кибернетика. Математичка лингвистика
519.7/.8 Математичка кибернетика. Операционо истраживање
519.76 Семиотика. Математичка лингвистика.
519.8 Операционо истраживање (глеј туди: 65.012.122)
52 Астрономија. Астрофизика. Истраживање свемира
520 Астрономски инструменти
521 Теоријска астрономија. Небеска механика
523 Сунчев систем
524 Звјездани системи. Васиона. Космологија (Филозофија природе види: 11/12)
524.1 Космички зраци
524.3 Звијезде
524.6 Галаксија. Млијечни пут. Млијечна стаза
524.8 Универзум. Метагалаксија. Космологија
524.85 Настанак универзума. Постанак и формирање свемира. Велики прасак
524.88 Црне рупе. Антиматерија
527 Навигација. Наутичка и аеронаутичка астрономија
528 Геодезија. Фотограметрија. Картографија
528.2 Облик и мјерења земље. Математичка геодезија. Физичка геодезија. Физикална геодезија. Астрономска геодезија
528.7 Фотограметрија
528.8 Даљинска детекција
528.9 Картографија (текстуална документација)
529 Хронологија. Одређивање времена
53 Физика
53.08 Физичка мјерења (теорија и методе). Физикална мјерења.
530.1 Теоријска физика. Темељна начела физике
530.12 Теорија релативности
530.14 Квантна теорија. Принципи константности и променљивости
530.16 Узрочност и вероватноћа. Хаос
531 Механика чврстих тијела. Механика крутих тијела
531.1 Кинематика. Математичко-механичка геометрија кретања
531.2 Статика. Сила. Равнотежа
531.3 Динамика. Кинетика
531.5 Тежина. Гравитација. Клатно. Балистика
531.8 Теорија машина. Теорија стројева.Техничка механика
531/533 Механика
531/534 Механика. Акустика
532 Механика течности. Хидромеханика
532.5 Хидродинамика. Кретање течности
532/533 Механика флуида
533 Механика гасова. Механика плинова. Аеромеханика
533.6 Аеродинамика. Механика лета. Анемометрија
533.9 Физика плазме
534 Акустика. Вибрације
534.7/.8 Примијењена акустика
535 Оптика
535.1 Теорија свјетлости
535.2 Свјетлосно зрачење. Простирање свјетлости. Фотометрија. Актинизам
535.3 Одбијање. Преламање, апсорпција и емисија свјетлости
535.31 Геометријска оптика
535.4/.5 Интерференција, дифракција, расипање, поларизација, преламање свјетлости
535.6 Боје и њихове особине. Теорија боја
536 Топлота. Термодинамика
536.2 Пренос топлоте
536.5/.6 Мјерење температуре и количине топлоте
536.7 Термодинамика. Топлотна енергија
537 Електрицитет. Магнетизам. Електромагнетизам
537.5 Феномени електрона и јона. Електрони и иони. Електрично пражњење
537.6/.8 Магнетизам. Електромагнетизам. Електромагнетско поље
538.9 Физика кондензоване материје
539 Физичка природа материја
539.1 Нуклеарна, атомска и молекуларна физика
539.12 Фундаменталне честице
539.16 Радиоактивност
539.17 Фисија
539.18 Атомска физика
539.19 Молекуларна физика
539.2 Особине и структура молекулских система
539.3 Механика еластичних тела. Еластичност. Деформације
539.4 Тврдоћа. Чврстоћа
539.6 Међумолекуларне силе. Кохезија. Адхезија. Трење
54 Хемија
542 Експериментална хемија. Лабораторијска хемија
543 Аналитичка хемија
543.061 Квалитативна анализа
543.062 Квантитативна анализа
543.08 Инструменталне методе
543.2/.9 Хемијске методе анализе. Аналитичка метода
544 Фундаментална хемија. Физикална хемија
544.1 Хемијска структура
544.2 Физичка хемија чврстих супстанци, течности и гасова. Физикална кемија крутнина, текућина и плинова
544.3/.4 Хемијска термодинамика. Хемијска равнотежа. Хемијска кинетика
544.5/.6 Хемија процеса високих енергија. Електрохемија
544.7 Површинска хемија. Колоидна хемија
546 Неорганска хемија
546.1/.2 Неметали
546.3/.9 Метали
547 Органска хемија
547.2 Ациклична једињења
547.5 Циклична једињења
547.5/.6 Циклична једињења. Циклични спојеви. Деривати бензола
547.7 Хетероциклична једињења
547.7/.8 Хетероциклична једињења. Хетероциклични спојеви
547.9 Природне супстанце. Супстанце непознатог састава
548/549 Кристалографија. Минералогија
55 Геологија
550.2 Геоастрономија. Козмогонија
550.3 Геофизика
550.34 Сеизмологија. Потреси уопште
550.38 Геомагнетизам. Магнетизам земље. Земаљски магнетизам.
550.4 Геохемија. Геокемија.
550.8 Примијењена геологија и геофизика. Геолошка истраживања. Тражење руда
551.1 Структура Земље уопште. Структура Земље опћенито. Литосфера. Земљина кора. Барисфера
551.1/.4 Општа геологија. Спелеологија. Геоморфологија
551.2 Унутрашња геодинамика
551.21 Вулканизам. Вулкани. Еруптивне појаве. Ерупције
551.23 Фумароле. Солфатаре. Гејзири. Термални извори. Мофете. Извори са угљен-диоксидом. Софиони
551.24 Геотектоника. Тектоника плоча
551.3 Спољашња геодинамика
551.4 Геоморфологија. Топографија Земље. Континенти, отоци. Морфоструктуре. Планине, долине
551.44 Спелеологија. Пећине. Спиље. Пукотине. Распуклине. Подземне воде
551.46 Физичка океонографија. Подморска топографија. Оцеани. Океани
551.5 Метеорологија. Климатологија
551.7 Историјска геологија. Стратиграфија
552 Петрографија
553 Наука о рудама. Економска геологија. Минерална лежишта
556 Хидрологија
556.3 Подземне воде. Хидрогеологија
556.5 Површинске воде
56 Палеонтологија. Систематска палеоботаника. Систематска палеозоологија
56 : 57 Палеобиологија
562 Инвертебрата. Бескичмењаци
563.1 Протозоа. Праживотиње. Једноћелијски организми
564 Моллусца. Мекушци. Љускари
564.1 Шкољке. Остриге. Дагње. Лисанке
564.3 Гастероподи. Пужеви
564.5 Цепхалопода. Главоношци
565 Артикулате
565.1 Вермес. Црви. Глисте
565.2 Артхропода. Зглавкари
565.3 Бранцхиата. Црустацеа. Љускари. Ракови. Шкољке
565.4 Арацхноидеа. Арацнидс. Митес. Пауци. Шкорпије
565.7 Инсецта. Инсекти.
566/569 Цхордата. Кичмењаци. Свитковци
567 Пицес. Рибе
567.8 Анура. Безрепе амфибије. Жабе крастаче. Жабе
567.9 Уродела. Репате амфибије. Водењаци. Аксолотли. Саламандери. Шарени даждевњак
568 Сауропсида
568.1 Рептилиа. Гмизавци
568.2 Авес. Птице
569 Маммалиа. Сисари
56:581 Општа палеоботаника
56:591 Општа палеозоологија
57 Биологија
572 Антропологија
574 Екосистеми. Хидробиологија. Биогеографија
575 Општа генетика. Имуногенетика. Постанак врста. Филогенија
575.1 Насљедност. Насљеђивање
575.8 Еволуција. Настанак врста. Филогенија
576 Цитологија
577 Биохемија. Молекуларна биологија. Биофизика
577.1 Хемијска основа живота. Биохемија и биоорганска хемија уопште
577.2 Молекуларне основе живота. Молекуларна биологија. Молекуларна генетика
577.3 Физичка и физичко-хемијска основа живота. Физичка и физичкокемијска основа живота. Биофизика
578 Вирусологија
579 Микробиологија
579.6 Примијењена микробиологија
579.8 Класификација и систематика микроорганизама. Микроорганизми. Бактерије
58 Ботаника
581 Општа ботаника. Физиологија биљака. Анатомија биљака. Екологија биљака
581.2 Биљне болести. Биљна патологија. Фитопатологија. Деформација биљака
581.3 Ембриологија биљака
581.4 Морфологија биљака. Анатомија биљака. Коријен. Стабљика. Лист. Цвијет. Плод. Сјеме
581.5 Екологија биљака. Биономија биљака. Понашање биљака. Биономија. Флористика. Социјабилност. Биљне скупине И заједнице. Симбиоза. Комензализам. Паразитизам
581.6 Примијењена ботаника. Техничка ботаника. Економска ботаника.
581.8 Хистологија биљака. Биљно ткиво
581.9 Географија биљака. Фитогеографија
582 Систематска ботаника. Систематика биљака
582. 09 Класификација биљака према облику (дрвеће, жбуње, шибље)
582.23 Сцхизопхыта. Бактерије
582.26/.27 Алге. Фикологија. Морске траве. Барска вода. Жабокречина
582.28 Фунги. Гљиве. Плијесни. Микологија
582.29 Лицхенес. Лишајеви
582.3/.99 Копнене биљке
582.4 Сјемењаче. Сперматофиле. Сперматопхыта. Сперматофити. Пханерогамае. Фанерогаме. Сифоногамне ембриофите. Сыпхоногама
582.5/.9 Ангиоспермае. Ангиосперме. Критосјемењаче. Цватуће биљке. Цвијетне биљке. Скривеносјемењаче. Биље скривеног сјемена.
59 Зоологија
591 Општа зоологија. Физиологија животиња. Анатомија животиња. Екологија животиња
591.1 Физиологија животиња
591.2 Болести животиња. Патологија животиња
591.3 Ембриологија. Онтогенија. Развиће појединих организама. Развој појединих организама
591.4 Анатомија животиња. Органологија животиња. Зоотомија
591.5 Екологија животиња
591.9 Зоогеографија
592 Инвертебрата. Бескичмењаци. Протозоа. Амеба. Спужва. Кораљ. Медуза. Морска звијезда. Морски јеж
592/599 Систематска зоологија
594 Моллусца. Мекушци. Шкољке. Гастроподи (пуж, пуж балавац). Цепхалопода, главоношци (хоботнице, лигањ)
595 Артицулата. Чланконошци. Црви. Пијавице. Артхропода. Црустацеа. Ракови
599.89 Хоминиди. Хоминидае. Хомо Сапиенс. Људи. Човјек
6 Примијењене науке. Примјењене знаности. Медицина. Техника
60 Биотехнологија
601 Биолошке основе биотехнологије.Генетске основе биотехнологије
602 Процеси и технике у биотехнологији
602.6 Генетско инжењерство. Генетски инжењеринг
604 Биотехнолошки продукти. Биотехнолошки производи. Продукти примарног и секундарног метаболизма
604.6 Генетски модификовани организми
604.7 Клонирани организми
606 Примјена биотехнологије у другим областима
608 Друштвени, законодавни, економски и морални аспекти биотехнологије
608.1 Биоетика
61 Медицина
611 Анатомија
611.1 Ангиологија. Кардиоваскуларни систем. Крвни судови. Крвне жиле. Срце. Вене. Артерије
611.1/.8 Систематска анатомија. Органи
611.2 Респираторни систем. Органи за дисање
611.3 Пробавни систем. Пробавни канал. Дигестивни систем. Уста. Зуби. Грло. Желудац. Цријева
611.4 Лимфни систем. Ендокрине жлијезде. Хематопоетски органи
611.6 Урогенитални систем. Мокраћни и сполни органи. Бубрези. Уретер. Полни органи. Репродуктивни органи
611.7 Костур. Локомоторни сустав. Локомоторни систем. Кожа. Остеологија. Миологија. Дерамтологија
611.8 Живчани сустав. Живчани систем. Нервни систем. Чулни органи. Осјетила. Мозак. Очи. Уши. Нос
611.9 Анатомска топографија. Топографска анатомија. Соматологија. Регионална анатомија. Дијелови тијела
612 Физиологија
612.1 Крв. Циркулација крви. Кардиоваскуларни систем
612.1/.8 Систематска физиологија
612.2 Респирација. Респираторни систем. Дисање
612.3 Исхрана. Прехрана. Пробава. Варење. Храњење. Дигестија. Нутриција
612.4 Физиологија жлијезда. Функције жлијезда. Секреција. Екскреција
612.6 Репродукција. Раст. Развој. Сношај. Пород. Пубертет. Старење. Смрт
612.8 Нервни систем. Чулни органи. Мождане функције. Вид. Слух. Мирис. Окус. Укус. Додир
613 Хигијена
613.1 Климатски утицаји. Климатски фактори
613.2 Дијететика
613.3 Пића. Напици. Љековити напици. Љековите воде. Дијета течностима. Дијета текућинама
613.4 Особна хигијена. Лична хигијена. Одјећа. Одијевање
613.5 Хигијена станова
613.6 Повреде на раду. Ризици на раду. Хигијена рада и здравље
613.8 Хигијена нервног система. Хигијена и морал. Овисност
614 Јавно здравство и хигијена. Санитарна инспекција. Превенција
614.2 Јавна и професионална организација здравствене службе
614.3 Санитарна инспекција и контрола. Контрола хране и лијекова
614.4 Превенција и контрола заразних болести. Превенција епидемија. Карантена
614.7 Хигијена ваздуха воде и земљишта
614.8 Удеси. Опасности од удеса. Превенције удеса
614.84 Пожари. Противпожарна заштита. Ватрогаство
614.88 Прва помоћ. Црвени крст
614.9 Хигијена животиња. Ветеринарска хигијена
615 Фармација. Фармакологија
615.2 Лијекови према свом најважнијем дејству
615.3 Лијекови према поријеклу
615.4 Фармацеутски препарати. Медицински материјали и опрема
615.8 Физиотерапија. Радиотерапија. Остали медицински терапеутски третмани. Алтернативна медицина
615.82/.84 Медицинска рехабилитација. Физиотерапија. Радиотерапија. Масажа
615.851 Психотерапија. Јога
615.89 Народна медицина. Домаћи лијекови
615.9 Токсикологија
616 Патологија. Клиничка медицина
616-001 Повреде. Трауме. Ране
616-002 Запаљења. Гангрене. Сифилис. Туберкулоза. Реуматизам
616-002.5 Туберкулоза
616-002.77 Реуматизам
616-003 Регресивни и репаративни процеси
616-004 Склероза. Отврдњавање индурација. Цироза
616-004.6 Артериосклероза
616-005 Локални циркулаторни поремећаји
616-005.6 Тромбоза
616-005.7 Емболије
616-005.8 Инфаркт
616-006 Онкологија. Неоплазме. Тумори
616-007 Дефектан развој органа. Физичке деформације
616-008 Функционални и метаболички поремећаји
616-009 Нервни поремећаји
616-02 Етиологија. Наука о узроцима обољења
616-03 Разни облици обољења, третмана. Епидемиологија
616-05 Особе и личне карактеристике у вези са патологијом
616-053.2 Педијатрија. Дечје болести
616-053.9 Геријатрија. Геронтологија
616-057 Медицина рада. Професионална обољења
616-058 Социјална медицина
616-07 Семиологија. Симптоматологија. Дијагностика
616-08 Терапија. Лијечење
616-082 Медицински третман. Примјена терапије
616-083 Њега болесника
616-084 Превентивна медицина. Профилакса
616-089 Хирургија. Оперативне технике
616-091 Патолошка анатомија. Патологија
616-092 Патолошка физиологија
616-093/-098 Бактериолошка и паразитолошка испитивања
616-097 Антигени. Антитела. Имунологија
616-099 Тровање. Интоксикација
616-7 Медицински и хируршки инструменти и опрема. Медицински и кируршки инструменти и опрема
616.1 Болести срца и крвотока. Хематологија
616.1/.4 Интерна медицина
616.1/.9 Специјална патологија
616.12 Срце. Срчане тегобе
616.13 Артерије
616.14 Вене
616.15 Крв. Плазма. Серум. Патологија крви. Клиничка хематологија
616.2 Болести органа за дисање
616.21/.23 Оториноларингологија
616.23 Трахеја. Бронхије
616.233-002 Бронхитис
616.24 Плућа. Плућне тегобе
616.24-002 Упала плућа. Пнеумонија. Хепатизација
616.248 Астма
616.3 Гастроентерологија
616.31 Стоматологија
616.314 Зуби. Одонтологија. Стоматологија. Ортодонција
616.314-7 Стоматолошки инструменти И материјали
616.33 Желудац. Желудачне тегобе
616.379 Диабетес
616.4 Ендокринологија. Болести лимфног система
616.5 Дерматологија. Кожне болести
616.6 Урологија. Болести урогениталног система
616.7 Болести органа за кретање
616.8 Неурологија. Неуропатологија. Нервни систем
616.89 Психијатрија. Психопатологија. Емоционални поремећаји
616.9 Инфективне (заразне) болести. АИДС. Венерологија
617 Хирургија
617.3 Ортопедија
617.7 Офталмологија. Очне болести
618 Гинекологија. Породиљство. Акушерство
619 Ветерина
619:616 Болести домаћих животиња
619:616:636 Ветеринарска медицина
619:636 Ветеринарски третман одређених врста домаћих животиња
62 Инжењерство. Техника уопште
62-1/-9 Карактеристике и дијелови машина, опреме, постројења, процеса и производа
62-5 Режим рада. Управљање машинама и процесима. Управљање стројевима и процесима
620 Испитивања материјала. Комерцијални материјали. Енергетика. Енергетска привреда. Електране
620.1 Испитивање материјала. Дефекти на материјалу. Заштита материјала
620.1/.2 Испитивање материјала. Грешке у материјалу. Заштита материјала. Трговински материјали
620.19 Корозија материјала. Ерозија. Антикорозиона заштита
620.2 Трговински, комерцијални материјали. Роба. Производи
620.9 Енергетска привреда (уопште)
620.92 Алтернативни извори енергије
621 Опште машинство
621.039 Нуклеарна техника. Атомска енергија и индустрија
621.039.58 Одвајање фисионог материјала. Чување радиоактивног материјала. Проблеми сигурности
621.039.7 Третирање радиоактивних отпадака
621.1 Производња и коришћење водене паре. Парне машине
621.22 Хидраулична енергија. Хидромотори. Водне турбине
621.3 Електротехника
621.31 Електроенергетика
621.311 Електране. Електрична мрежа. Електрификација
621.313/.314 Електричне машине. Претварање електричне енергије. Трансформатори. Исправљачи
621.315 Енергетски и телекомуникациони водови. Каблови
621.317 Електрична мерења
621.35/.36 Електрохемијска техника. Термоелектротехника
621.38 Електроника. Фотоћелије. Рентгенска техника
621.39 Телекомуникациона техника
621.396/.398 Радиотехника. ТВ техника. Видео техника
621.4 Топлотне машине (изузев парних машина)
621.43 Мотори са унутрашњим сагоријевањем. Мотори са унутарњим сагоријевањем
621.45 Млазни мотори
621.5 Пнеуматски уређаји. Гасна техника. Пумпа. Компресори и расхладна техника
621.5/.6 Пнеуматске машине. Расхладне машине. Компресори. Поступци са плином. Складишћење и дистрибуција
621.6 Постројења за складиштење и дистрибуцију флуида. Цјевоводи. Пумпе. Црпке
621.7 Принципи обраде материјала. Обрада без резања. Топлотна обрада
621.7+621.9 Обрада и руковање материјалом. Алати, машине, опрема итд.
621.73 Ковање. Ковачки уређаји и опрема
621.74 Ливарство. Калупљење и ливење
621.753 Толеранције. Граничне мјере. Калибри. Шаблони
621.762 Металургија праха. Синтеровање
621.77 Ваљање. Истискивање. Извлачење
621.78 Термичка обрада. Отврдњавање. Каљење
621.791 Заваривање
621.791/.792 Заваривање. Наваривање. Лемљење. Лијепљење материјала
621.793/.795 Површинска обрада. Заштитне превлаке. Метализација. Галванизација
621.796 Ускладиштење. Складиштење
621.798 Паковање. Паковање и опрема за паковање
621.8 Машински елементи. Транспортни уређаји. Подмазивање
621.81 Машински елементи уопште. Везе, спојеви, трансмитери
621.83/.85 Преносници снаге. Зупчаници. Редуктори
621.86/.87 Транспортни уређаји. Машине за земљане радове. Стројеви за земљане радове
621.87 Дизалице. Полуге. Транспортери. Лифтови. Покретне степенице. Багери
621.89 Подмазивање. Мазива. Уређаји за подмазивање
621.9 Обрада са резањем. Обрада скидањем опиљака. Брушење. Тестере. Чекићи, пресе
621.928 Сепаратори. Класификатори. Екстрактори. Сита. Решета. Мреже
621.98 Обликовање лимова
622 Рударство. Рударска техника. Рударски радови и истраживања
622.3 Рударство (поједини минерали нпр.: добијање нафте, угљени...)
622.7 Богаћење минералних сировина
622.8 Опасност у рудницима. Несреће у јами
623 Војна техника
624 Грађевинарство и конструкције уопште (Грађевински занати види: 69, Грађевински материјали види: 691, Грађевински дијелови види: 692)
624+69 Грађевинска техника. Грађевинарство и конструкције уопште
624.04 Графичка и аналитичка статика за испитивање и прорачун конструкција
624.07 Конструктивни елементи
624.1 Геотехника. Земљани радови испод нивоа тла. Фундирање. Тунелоградња. Темељи
624.2/.8 Мостоградња
624.21 Мостови. Конструкције, структура, дијелови
624.9 Високоградња
625 Нискоградња у копненом транспорту. Изградња железничких, пруга. Изградња путева
625.1 Железничке пруге, градња
625.7/.8 Путеви, градња
626 Општа хидротехника. Водени путеви. Канали. Пољопривредна хидротехника. Мелиорација
626/627 Хидротехника
627 Опрема лука, пристаништа и обала на мору и ријекама. Навигацијска средства и опрема за спашавање. Бране и хидроцентрале
628 Санитарна техника
628.1 Снабдијевање водом
628.1/. 3 Снабдијевање водом. Одводњавање. Канализација. Отпадне воде
628.2 Уклањање отпадних вода. Канализација
628.3 Отпадне воде
628.4 Комунална хигијена
628.4/.8 Комунална хигијена. Индустријска хигијена
628.5 Индустријска хигијена. Техничка заштита
628.6 Одводи и санитарни уређаји у зградама (здравствени аспект)
628.8 Климатизација
628.9 Расвјета. Техника расвјете. Освјетљење
629 Техника транспортних возила
629.3 Техника копнених возила (изузев шинских возила)
629.4 Техника шинских возила
629.5 Техника пловила. Бродоградња
629.7 Техника ваздушног и просторног транспорта. Аеронаутика. Космичка техника
63 Пољопривреда и сродне науке
630 Шумарство
630*3 Експлоатација шума. Сјеча и транспорт. Шумско инжењерство
631 Пољопривреда (уопште). Пољопривредна технологија
631.2 Пољопривредне зграде. Зграде за стоку, биљке, производе, стројеве и опрему. Стакленици
631.3 Пољопривредна оруђа и опрема
631.4 Педологија. Истраживање земљишта
631.5 Пољопривредни радови
631.52 Побољшање биљних врста
631.528 Генетичка модификација. Генетска модификација
631.8 Вјештачка ђубрива. Ђубре. Обогаћивање земљишта. Гнојива, умјетна гнојива. Обогаћивање тла. Побољшање раста. Стимулатори за биљке
631/635 Пољопривредни менаџмент. Агрономија. Хортикултура
632 Заштита биљака. Биљне болести
633 Пољски усјеви и њихова производња
634.1/.7 Воћарство
634.8 Виноградарство. Винова лоза. Виногради
634.8+663.2 Виноградарство. Винарство. Енологија
635 Вртларство. Вртне биљке. Хортикултура
635.1/.8 Поврће. Повртларство. Баштованство
635.9 Украсне биљке. Декоративно вртларство
636 Сточарство и гајење животиња уопште
636.09 Ветерина. Ветеринарска наука. Болести, непријатељи и наметници домаћих животиња. Зоотехничке и заштитне мјере
636.09-051 Ветеринари
636.1/.9 Домаће животиње
636/637 Сточарство и гајење животиња уопште. Производи од домаћих животиња и дивљачи
637 Производи од домаћих животиња и дивљачи
638 Пчеларство и пчелињи производи
639 Лов. Риболов. Гајење риба. Акваристика
64 Домаћинство. Становање
640 Угоститељство. Хотелијерство
640.1 Приватна домаћинства
640.2 Домаћинства у предузећима. Домаћинства у подузећима
640.4 Хотелијерство. Угоститељство
640.5 Велика домаћинства. Болнице. Образовне установе.
641 Прехрамбени производи. Припрема
641.5 Припрема хране и оброка. Кување
641/642 Храна. Јела. Оброци. Прехрамбени производи. Припрема. Обједи
643/645 Дом. Опрема за домаћинство и намјештај
646/649 Лични предмети. Особни предмети. Вођење домаћинства. (Жене и дом)
65 Руковођење и организација рада у индустрији, трговини и саобраћају
65.01 Теорија и пракса организације
65.011 Пословна политика. Продуктивност
65.012 Теорија руковођења. Менаџмент. Планирање
65.015 Организација рада. Студија рада. Радни поступак. Радне фазе
65.018 Квалитет. Квалификација
651 Канцеларијска служба
651.2 Канцеларијска опрема
651.4/.7 Канцеларијске дјелатности
651.7 Кореспонденција. Писано комуницирање
651.75 Пословна кореспонденција
651.9 Писање. Куцање. Стенографија
654 Телекомуникације. Радио. ТВ (организација, пословање, програми)
655 Графичка индустрија. Штампарство
655.1 Штампарство уопште
655.4 Издаваштво и књижарство уопште
655.4/.5 Издаваштво и књижарство
656 Саобраћај (организација и контрола). Транспортне услуге
656.025 Превоз путника и робе
656.03 Тарифе. Таксе
656.1 Друмски саобраћај
656.1/.5 Сувоземни саобраћај
656.2 Железнички саобраћај
656.6 Поморски саобраћај. Транспорт воденим путем. Пловидба
656.7 Ваздушни саобраћај
656.8 ПТТ. Поштанске марке. Филателија
657 Књиговодство. Рачуноводство
657.1 Књиговодство
657.2 Вођење рачуна. Поступци књижења
657.3 Буџети. Закључивање рачуна. Пословне књиге. Биланси
657.4 Рачуни. Књиговодствени системи. Погонско књиговодство
657.6 Контрола пословања. Ревизија
658 Пословно руковођење. Администрација. Комерцијална организација
658.1 Облици и врсте предузећа. Приватна предузећа. Јавна предузећа
658.14/.17 Финансирање предузећа. Пословне финансије
658.2 Постројења и производни погони (зграде, земљиште и материјали)
658.3 Запослени. Кадровска политика. Образовање кадрова
658.5 Производња (организација и планирање)
658.562 Контрола квалитета
658.6 Производи. Индустријски производи
658.6/.9 Комерцијална истраживања и пракса. Набавка. Продаја
658.7 Набавка. Куповина
658.8 Продаја. Маркетинг. Дистрибуција
659 Реклама. Односи са јавношћу
659.1 Реклама
659.2 Информације. Информисање. Информациони системи
659.2:004 Информатика
659.2:681.3 Информатика
659.3 Средства јавног информисања. Информисање. Масовне комуникације
659.3/.4 Средства јавног информисања. Обавјештавање најшире јавности
659.4 Односи са јавношћу (ПР)
66 Хемијска и сродне индустрије
66.01 Хемијско инжењерство
66.017/.018 Наука о материјалима. Особине материјала
66.02 Хемијска техника (технолошки поступци и опрема)
661 Хемикалије. Поједине гране хемијске индустрије
662 Експлозиви. Горива
662.6/.9 Горива. Сагоријевање горива
663 Индустријска микробиологија. Ферментације, пића
663.2 Вино. Винарство. Енологија
663.4 Пиво. Пиварство. Индустрија слада
663.5 Алкохолна пића. Жестока пића. Шпирит. Дестилација, пречишћавање
663.6 Вода за пиће и индустријске потребе. Минералне воде. Љековите воде
663.8 Главни састојци за мијешана пића. Воћни сокови. Сокови од поврћа. Сирупи. Ликери. Безалкохолна пића
663.9 Чоколада. Какао. Кафа. Чај. Дуван
663/664 Прехрамбена индустрија. Микробиолошке индустрије
664 Прехрамбена индустрија
665 Уља. Масти. Воскови
665.5 Козметика
665.6 Технологија нафте и сродних производа. Рафинерије нафте
665.6/.7 Нафтна индустрија
665.7 Петрохемијски производи. Петрохемикалије
666 Стакло. Емајл. Техничка керамика. Цемент. Бетон
666.1/.2 Технологија стакла. Емај. Глазуре. Енгобе
666.3/.7 Керамика
666.9 Индустрија грађевинског материјала. Гипс. Креч. Вапно. Цемент. Малтер. Бетон
667 Индустрија боја
669 Металургија
669.017 Физичка металургија. Легуре
669.1 Црна металургија. Гвожђе. Челик
669.2/.8 Металургија обојених метала
67/68 Разне индустрије, занати и уметнички занати
674 Дрвна индустрија
675 Индустрија коже. Штављење коже. Имитација коже
676 Индустрија целулозе, папира и картона
677 Текстилна индустрија
677.1/.5 Влакна. Текстилна влакна
678 Индустрија гуме и пластичних маса
679.7 Индустрија каблова и ужади
679.8/.9 Технологија камена и других природних обрадивих материјала
68 Индустрије, занати и мали занати. Индустрије, обрти
681 Прецизна механика
681.3 Рачунари. Машинска опрема. Аутоматска обрада података
681.3.06 Рачунари. Програмска опрема. (Рачунарско програмирање (теорија,језици,логика) види: 519.68)
681.324 Рачунарске мреже
681.5 Аутоматска контрола. Контролни системи.Кибернетика и технологија аутоматизације
681.6 Машине и опрема за графичко умножавање
681.7 Оптички апарати и инструменти
681.8 Техничка акустика. Музички инструменти
682 Ковачки занат. Поткивачки занат. Ручно ковани метал. Ручно ковани предмети од гвожђа
683 Гвожђаре. Жељезарије. Жељезна роба. Браварство. Пуњење боца. Свјетиљке. Лампе. Пећи
684 Индустрија намештаја и сродне индустрије. Тапетарство
685 Опрема за спорт, путовање, игре. Седларство. Обућарство. Рукавичарство
686 Књиговештво. Књиговезачки послови. Стаклорезачки радови. Метализирање. Писаћи прибор
687 Индустрија одеће. Конфекција. Фризерство. Козметика
688 Галантеријска роба. Галантерија. Играчке. Декоративни предмети. Украсни предмети
689 Аматерски ручни радови. Аматерско бављење техником
69 Грађевински занати
691 Грађевински матерјиали и елементи
692 Грађевински делови и конструктивни елементи
693 Зидарски радови
694 Дрвене конструкције. Тесарски радови. Столарски радови
696 Инсталације у зградама. Прикључци. Опрема
697 Гријање. Вентилација и климатизација зграда
698 Завршни и декоратерски радови
699.8 Заштита зграда. Противпожарна заштита. Мере у случају опасности. Превентива
7 Умјетност
7(1/9) Умјетност према појединим земљама
7.01 Теорија умјетности. Естетика. Филозофија
7.02 Умјетничка техника. Занатство
7.025 Рестаурација. Конзервација
7.03 Историја умјетности. Стилови, школе, периоди и фазе
7.031 Примитивна умјетност. Народна умјетност
7.032 Древне културе старог свијета (кинеска, јапанска, индијска, феничанска, грчка, етрурска, староримска)
7.033 Средњовјековна умјетност (хришћанска, исламска)
7.033.2 Византијска умјетност. Византијска умјетност
7.033.4 Романика, готика
7.034 Ренесанса. Барок. Рококо. Колонијални стил
7.035 Класицизам и романтизам
7.036 Модерна умјетност касног 19. и 20. вијека (реализам, импресионизам)
7.037 Од експресионизма ка апстрактној умјетности
7.038 Апстрактна умјетност. Нефигуративна уметност
7.038.51 Поп арт
7.038.53 Интермедиа. Хепенинг. Перформанс
7.038.6 Постмодернизам
7.04 Објекти умјетничког представљања. Иконологија. Иконографија
7.041 Људско тијело
7.046 Религијска уметност
7.047 Природа. Пејзаж
7.05 Примијењена уметност. Индустријско обликовање. Комерцијални дизајн
7.07 Занимања и активности повезане са уметношћу и забавом
71 Просторно планирање и уређење. Пејзажи, паркови, вртови
71/72 Просторно планирање. Урбанизам. Архитектура
711.4 Планирање насеља. Урбанизам
712 Планирање пејзажа. Паркови. Вртови
719 Заштита споменика
719:502 Споменици природе. Природна баштина
719:7 Умјетнички споменици
72 Архитектура
72(1/9) Архитектура према појединим земљама
72.01 Архитектура, естетика. Теорија архитектуре. Пројектовање
72.03 Архитектура, историја
72.04 Архитектурни детаљи и декорације
72.071 Архитекти
725 Јавне, управне, пословне, индустријске зграде
726 Религијска, црквена архитектура
727 Зграде за образовне, научне и културне намене. Школе. Библиотеке
728 Стамбена архитектура. Стамбена зграда
728.8 Тврђаве. Замкови. Дворци
728.81 Тврђаве. Замкови. Дворци
73 Пластичне умјетности. Умјетничко обликовање керамике. Умјетничко обликовање метала. Златарство. Сребрарство
73/76 Ликовне умјетности
73/76(064) Изложбени каталози ликовне уметности. Заједничке изложбе
73/76(083.824) Изложбени каталози ликовне умјетности. Заједничке изложбе
730 Вајарство. Скулптура
730(1/9) Вајарство према појединим земљама
730.03 Вајарство, историја
730.071 Вајари
737 Нумизматика
738 Керамика. Грнчарство
739 Умјетничка обрада метала. Накит
74 Цртање. Дизајн
741.5 Карикатура. Стрип. Сатирички и шаљиви цртежи
744 Техничко, линеарно и геометријско цртање
745.9 Уређење цвијећа. Икебана
745/749 Примијењена уметност. Умјетничко обликовање дрвета, текстила, коже, папира, стакла итд. Умјетнички занати. Ручни радови
746 Ручни радови. Плетење. Кукичање. Вежење
747 Унутрашња декорација
748 Витраж
75 Сликарство
75(1/9) Сликарство према појединим државама
75.03 Сликарство, историја
75.034 Ренесанса. Барок. Рококо
75.035 Класицизам. Романтизам
75.036 Сликарство касног 19. и касног 20. вијека (Реализам. Импресионизам. Експресионизам. Футуризам. Надреализам. Постмодерна)
75.071 Сликари. Графичари
76 Графика
766 Графичко обликовање. Плакати
769.81 Сликовнице. Илустрације. Илустратори
769.9 Стрипови (укључујући студије)
77 Фотографија. Фотографски поступци. Фотографски снимци. Документарна фотографија
77.02 Фотографска техника
77.03 Документарна фотографија
77.04 Умјетничка фотографија. Фотографски мотиви
77.04(064) Умјетничка фотографија. Изложбени каталози
77.04(083.824) Умјетничка фотографија. Изложбени каталози
771 Фотографска опрема. Апарати и материјали
778 Посебне фотографске технике. Репрографија. Микрографија. Пројекција
778.5 Кинематографска техника. Филмска фотографија
78 Музика (опште). Музикологија. Музичко васпитање
78(1/9) Музика према појединим државама
78.01 Музичка естетика. Музичка филозофија
78.011.26 Популарна (поп) музика
78.03 Музика, историја. Стилски периоди
78.07 Музички ствараоци, композитори, диригенти, музиколози
78.08 Музички облици
78.089.6 Ноте. Партитуре
781 Теорија музике. Етномузикологија
782 Опере. Оперете. Позоришна музика
782/785 Врсте музике
783 Црквена музика. Литургијска музика
784 Вокална музика. Народне пјесме. Пјевачки хорови
784.66 Забавна музика
784.9 Техника пјевања. Солфеђо. Вежбе пјевања
785 Инструментална музика. Оркестарска музика. Камерна музика. Џез
786/789 Музика за појединачне инструменте (Музички инструменти види: 681.8)
78:37 Музичко образовање. Музика (уџбеници)
79 Рекреација. Забава. Игре. Спорт
791 Филмска умјетност. Филм
791(497.5) Филм у Хрватској
791(497.6) Филм у Босни и Херцеговини
791(497.6rs) Филм у РС
791.1 Развој филма
791.1(4/9) Филм у појединим земљама
791.1(497.1) Филм у Југославији
791.1(497.11+497.16) Филм у Србији и Црној Гори
791.2 Жанрови, предмет, стил
791.3 Филмска естетика
791.4 Филм (опште). Филмске врсте. Кинематографија види
791.4(1/9) Филм према појединим државама
791.44 Филмска продукција. Филмски ствараоци
791.5 Едукација и филм
791.6 Филмска индустрија
791.63 Филмски ствараоци
792 Позориште (опште)
792(1/9) Позориште према појединим државама
792(497.1) Позориште у Југославији (до 1991.).
792(497.11+497.16) Позориште у Србији и Црној Гори
792(497.4) Словеначко позориште
792(497.5) Позориште у Хрватској
792(497.6) Позориште у Босни и Херцеговини
792(497.6rs) Позориште у Републици Српској
792.02/.09 Позоришни умјетници. Позоришна техника
792.2/.9 Позоришне врсте
793/794 Друштвене забаве. Плес. Игре с картама. Игре на табли и столу
794.1 Шах
796.01 Спорт, теорија
796.1 Теренске игре и рекреација. Дјечије игре
796.3 Игре с лоптом
796.4 Гимнастика. Атлетика
796.5 Алпинизам. Планинарење. Логоровање
796.6/.7 Бициклизам. Аутомобилизам. Мотористика
796.8 Борилачке вештине. Борилачки спортови
796.9 Зимски спортови. Спортови на леду
796/799 Спорт. Физичко вјежбање
797 Спортови в ваздуху. Спортови на води
798/799 Коњички спорт. Лов. Риболов. Стрељаштво
80 Филологија (опште)
801.6 Прозодија (метар, врсте стиха, рима)
801.73 Херменеутика. Текстологија. Интерпретације
801.8 Лингвистички и филолошки извори. Збирке текстова
808 Књижевна активност и књижевна техника. Писање. Издавање. Казивање
808.1/.2 Књижевна дјелатност. Књижевна техника. Редакција
808.5 Реторика. Бесједништво. Јавни говори
81 Општа питања лингвистике
81'1 Општа лингвистика
81'22 Семиотика. Невербална комуникација
81'23 Психолингвистика. Психологија језика
81'234 Патологија говора. Неуролингвистика
81'24 Практично знање језика. Билингвизам (Уџбеници види под појединачним језицима)
81'242 Матерњи језик
81'243 Страни језик. Други језик
81'246 Монолингвизам и мултилингвизам
81'25 Теорија превођења. Превођење
81'255.4 Стилистика, књижевно превођење
81'26 Контрола језика. Стандардизација.
81'27 Социолингвистика
81'27:62 Језик у односу на техничку струку
81'28 Дијалектологија
81'282 Локални и регионални дијалекти. Варијанте
81'32 Математичка лингвистика
81'324 Статистичка лингвистика
81'33 Примијењена лингвистика
81'34 Фонетика. Фонологија. Гласови
81'342 Фонетика
81'344 Фонологија. Фонемика
81'345 Правописни системи. Правописна реформа
81'35 Графемика. Правопис. Писање
81'36 Граматика
81'36-112 Историјска граматика
81'362 Упоредна граматика
81'364 Генеративна граматика. Трансформациона граматика
81'366 Морфологија
81'366.58 Граматичко вријеме и начин
81'367 Синтакса
81'367.62 Лексичке ријечи. Аутосемантичке ријечи
81'37 Семантика
81'373 Лексикологија. Етимологија. Творба речи
81'373.2 Ономастика
81'373.6 Етимологија. Творба ријечи.
81'373.7 Фразеологија
81'374 Лексикографија. Речници
81'38 Стилистика
81'42 Текстуална лингвистика. Анализа дискурса
81'44 Типолошка лингвистика
81-11 Школе и смјерови у лингвистици. Структурализам
81-112 Дијахронија (историјска лингвистика)
81-114 Синхронија. Синкронија
81-115 Компаративна лингвистика
81-116 Структурализам. Структурална лингвистика
81-13 Методологија лингвистике. Методе и значења
81-2 Главне карактеристике језика
811 Лингвистика појединиг језика и језичких група
811.1 Индоевропски језици, изузев оријенталних
811.11 Германски језици
811.111 Енглески језик
811.111(075) Енглески језик (уџбеници)
811.112 Њемачки језик
811.112.2 Њемачки језик
811.112.2(075) Њемачки језик (уџбеници)
811.112.5 Холандски (Фламански) језик
811.113.3 Исландски језик
811.113.4 Дански језик
811.113.5 Норвешки језик
811.113.6 Шведски језик
811.12+811.14 Класични језици
811.124 Латински језик
811.124'02+811.14'02 Класични језици
811.13 Романски језици
811.131.1 Италијански језик
811.131.1(075) Италијански језик (уџбеници)
811.133.1 Француски језик
811.133.1(075) Француски језик (уџбеници)
811.134.2 Шпански језик
811.134.2(075) Шпански језик (уџбеници)
811.134.3 Португалски језик
811.135.1 Румунски језик
811.14 Грчки језик (класични и модерни)
811.16/.17 Словенски језици. Балтички језици
811.161 Руски језик. Други источнословенски језици
811.161.1 Руски језик
811.161.1(075) Руски језик (уџбеници)
811.161.2 Украјински језик
811.162 Западнословенски језици
811.162.1 Пољски језик
811.162.3 Чешки језик
811.162.4 Словачки језик
811.163 Јужнословенски језици
811.163.1 Старословенски језик. Црквенословенски језик
811.163.2 Бугарски језик
811.163.3 Македонски језик
811.163.4 Српски језик. Хрватски језик
811.163.4(075) Српски језик (уџбеници). Хрватски језик (уџбеници)
811.163.4*3 Босански (бошњачки) језик
811.163.4*3(075) Босански (бошњачки) језик (уџбеници)
811.163.41 Српски језик
811.163.41(075) Српски језик (уџбеници)
811.163.41/.42 Српско-хрватски језик
811.163.42 Хрватски језик
811.163.42(075) Хрватски језик (уџбеници)
811.163.43* Босански (бошњачки) језик види
811.163.43*(075) Босански (бошњачки) језик (уџбеници) види
811.163.6 Словеначки језик
811.163.6(075) Словеначки језик (уџбеници)
811.17 Балтички језици
811.21 Индијски језици
811.21/.41 Други индоевропски језици. Оријентални језици. Хамитски језици
811.222.1 Перзијски језик
811.41 Афро-азијски језици
811.411.16 Хебрејски језици
811.411.21 Арапски језик
811.42/.45 Афрички језици
811.51 Уралско-алтајски језици
811.51/.71 Азијски језици. Фински језик. Мађарски језик
811.511.111 Фински језик
811.511.141 Мађарски језик
811.512.1 Туркијски језици
811.512.161 Турски језик
811.521 Јапански језик
811.56 Ескимско-алеутски језици
811.581 Кинески језици
811.8 Индијански језици
811.9 Вјештачки језици
811.922 Есперанто
811.93 Програмски језици
81:1 Филозофија језика
81:39 Етнолингвистика
82 Књижевност (опште). Историја књижевности
82(091) Историја књижевности
82.0 Теорија књижевности
82.02 Књижевне школе и правци
82.08 Књижевна активност и књижевна техника
82.09 Књижевна критика. Компаративна наука о књижевности
821 Свјетска књижевност. Антологије. Читанке
821(082.2) Свјетска књижевност. Антологије. Читанке
821.0 Свјетска књижевност (студије)
821.09 Свјетска књижевност (студије)
821.1 Германске књижевности
821.1.09 Германске књижевности (студије)
821.1/.8 Књижевност појединих народа
821.11 Германске књижевности
821.11).214.58(497 Ромска (циганска) књижевност у Србији (укључујући студије)
821.11.09 Германске књижевности (студије)
821.111 Енглеска књижевност
821.111(...) Остале енглеске књижевности, држава Комонвелта, Канаде, Аустралије (укључујући студије)
821.111(71) Канадска књижевност на енглеском језику
821.111(71).09 Канадска књижевност на енглеском језику (студије)
821.111(73) Америчка књижевност
821.111(73).09 Америчка књижевност (студије)
821.111(94) Аустралијска књижевност на енглеском језику
821.111(94).09 Аустралијска књижевност на енглеском језику (студије)
821.111.09 Енглеска књижевност (студије)
821.112.2 Немачка књижевност (укључујући аустријску, швајцарску, јидиш)
821.112.2(436) Аустријска књижевност
821.112.2(436).09 Аустријска књижевност (студије)
821.112.2(494) Швајцарска књижевност на њемачком језику
821.112.2(494).09 Швајцарска књижевност на њемачком језику (студије)
821.112.2.09 Немачка књижевност (студије)
821.112.5 Холандска књижевност
821.112.5.09 Холандска књижевност (студије)
821.113 Сјеверногерманска књижевност (скандинавске књижевности)
821.113.09 Сјеверногерманска књижевност (скандинавске књижевности) (студије)
821.113.3 Исландска књижевност
821.113.3.09 Исландска књижевност (студије)
821.113.4 Данска књижевност
821.113.4.09 Данска књижевност (студије)
821.113.5 Норвешка књижевност
821.113.5.09 Норвешка књижевност (студије)
821.113.6 Шведска књижевност
821.113.6.09 Шведска књижевност (студије)
821.124'02+821.14'02 Класичне књижевности (укључујући студије)
821.124+821.14 Класичне књижевности (укључујући студије)
821.124.09 Латинска књижевност (студије)
821.129 Латинска књижевност
821.13 Романске књижевности (укључујући студије)
821.131.1 Италијанска књижевност
821.131.1(494) Швајцарска књижевност на италијанском језику
821.131.1(494).09 Швајцарска књижевност на италијанском језику (студије)
821.131.1.09 Италијанска књижевност (студије)
821.132 Ретороманска књижевност
821.132.09 Ретороманска књижевност (студије)
821.133.1 Француска књижевност
821.133.1(493) Белгијска књижевност на француском језику
821.133.1(493).09 Белгијска књижевност на француском језику (студије)
821.133.1(494) Швајцарска књижевност на француском језику
821.133.1(494).09 Швајцарска књижевност на француском језику (студије)
821.133.1(71) Канадска књижевност на француском језику
821.133.1(71).09 Канадска књижевност на француском језику (студије)
821.133.1.09 Француска књижевност (студије)
821.134(7/8) Латиноамеричке књижевности
821.134(7/8).09 Латиноамеричке књижевности (студије)
821.134.2 Шпанска књижевност
821.134.2.09 Шпанска књижевност (студије)
821.134.3 Португалска књижевност (укључујући студије)
821.135.1 Румунска књижевност
821.135.1.09 Румунска књижевност (студије)
821.14''02 Грчка књижевност, класична
821.14'02.09 Грчка књижевност, класична (студије)
821.14'04 Византијска књижевност
821.14'04.09 Византијска књижевност (студије)
821.14'06 Грчка књижевност, савремена (укључујући студије)
821.14.09 Грчка књижевност (студије)
821.16.09 Словенске књижевности (студије)
821.16/.17 Словенске књижевности. Балтичке књижевности
821.161 Источнословенске књижевности
821.161.09 Источнословенске књижевности (студије)
821.161.1 Руска књижевност
821.161.1.09 Руска књижевност (студије)
821.161.2 Украјинска књижевност
821.161.2(497.11) Русинска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.161.2.09 Украјинска књижевност (студије)
821.161.3 Бјелоруска књижевност
821.161.3.09 Бјелоруска књижевност (студије)
821.162 Западнословенске књижевности
821.162.09 Западнословенске књижевности (студије)
821.162.1 Пољска књижевност (укључујући студије)
821.162.1.09 Пољска књижевност (студије)
821.162.3 Чешка књижевност (укључујући студије)
821.162.3.09 Чешка књижевност (студије)
821.162.3/.4 Чешка књижевност. Словачка књижевност
821.162.4 Словачка књижевност (укључујући студије)
821.162.4(497.11) Словачка књижевност у Србији (укључујући студије)
821.162.4.09 Словачка књижевност (студије)
821.162.5 Лужичко-српска књижевност
821.162.5.09 Лужичко-српска књижевност (студије)
821.163 Јужнословенске књижевности (укључујући студије)
821.163.1 Старословенска књижевност
821.163.1.09 Старословенска књижевност (студије)
821.163.2 Бугарска књижевност (укључујући студије)
821.163.2(497.11) Бугарска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.163.2.09 Бугарска књижевност (студије)
821.163.3 Македонска књижевност
821.163.3.09 Македонска књижевност (студије)
821.163.4 Српска и хрватска књижевност
821.163.4(497.6) Књижевност у Босни и и Херцеговини
821.163.4(497.6)-93 Књижевност за дјецу и омладину у Босни и Херцеговини (укључујући студије)
821.163.4(497.6).09 Књижевност у Босни и и Херцеговини (студије)
821.163.4-91 Српска и хрватска дјечија књижевност (укључујући и студије)
821.163.4-91(497.6) Српска и хрватска дјечија књижевност у БиХ (укључујући и студије)
821.163.4-93 Српска и хрватска дјечија књижевност (укључујући студије)
821.163.4-93(497.6) Српска и хрватска дјечија књижевност у БИХ (укључујући студије)
821.163.4.09 Српскохрватска књижевност (студије)
821.163.41 Српска књижевност
821.163.41(497.5) Српска књижевност у Хрватској (укључујући студије)
821.163.41(497.6) Српска књижевност у Босни и Херцеговини
821.163.41(497.6)-93 Српска дјечија књижевност у Босни и Херцеговини (укључујући студије)
821.163.41(497.6).09 Српска књижевност у Босни и Херцеговини (студије)
821.163.41-93 Српска дјечија књижевност (укључујући и студије)
821.163.41.09 Српска књижевност (студије)
821.163.41.09-93 Српска књижевност за дјецу и омладину (студије)
821.163.41.09:398 Српска народна књижевност (студије)
821.163.41:398 Српска народна књижевност
821.163.42 Хрватска књижевност
821.163.42(497.11) Хрватска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.163.42(497.6) Хрватска књижевност у Босни и Херцеговини
821.163.42(497.6)-93 Хрватска дјечија књижевност у Босни и Херцеговини (укључујући студије)
821.163.42(497.6).09 Хрватска књижевност у Босни и Херцеговини (студије)
821.163.42-93 Хрватска дјечија књижевност (укључујући студије)
821.163.42.09 Хрватска књижевност (студије)
821.163.6 Словеначка књижевност
821.163.6-93 Словеначка дјечија књижевност (укључујући студије)
821.163.6.09 Словеначка књижевност (студије)
821.17 Балтичке књижевности
821.172 Литванска књижевност
821.172.09 Литванска књижевност (студије)
821.174 Летонска књижевност
821.174.09 Летонска књижевност (студије)
821.18 Албанска књижевност (укључујући студије)
821.18(497.11) Албанска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.19 Јерменска књижевност
821.19.09 Јерменска књижевност (студије)
821.21 Индијске књижевности
821.21.09 Индијске књижевности (студије)
821.21/.41 Оријенталне књижевности. Семитске књижевности (укључујући студије)
821.211 Санскритска књижевност
821.211.09 Санскритска књижевност (студије)
821.214 Индијска књижевност, модерна
821.214.09 Индијска књижевност, модерна (студије)
821.214.58 Ромска (циганска) књижевност
821.214.58.09 Ромска (циганска) књижевност (студије)
821.22 Иранска књижевност
821.22.09 Иранска књижевност (студије)
821.222.1 Перзијска књижевност
821.222.1.09 Перзијска књижевност (студије)
821.41 Афро-азијске књижевности
821.41.09 Афро-азијске књижевности (студије)
821.411 Семитске књижевности
821.411.09 Семитске књижевности (студије)
821.411.16 Хебрејска (јидиш) књижевност
821.411.16.09 Хебрејска (јидиш) књижевност (студије)
821.411.21 Арапска књижевност
821.411.21.09 Арапска књижевност (студије)
821.42/.45 Афричке књижевности
821.42/.45.09 Афричке књижевности (студије)
821.51/.71 Урало-алтајске књижевности. Азијске књижевности (укључујући студије)
821.511.111 Финска књижевност
821.511.111.09 Финска књижевност (студије)
821.511.113 Естонска књижевност
821.511.113.09 Естонска књижевност (студије)
821.511.141 Мађарска књижевност (укључујући студије)
821.511.141(497.11) Мађарска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.512 Алтајске књижевности
821.512.09 Алтајске књижевности (студије)
821.512.161 Турска књижевност (укључујући студије)
821.512.161(497.11) Турска књижевност у Србији (укључујући студије)
821.512.2 Тунгушка књижевност (укључујући студије)
821.512.3 Монголска књижевност (укључујући студије)
821.521 Јапанска књижевност
821.521.09 Јапанска књижевност (студије)
821.56 Ескимска књижевност (укључујући студије)
821.581 Кинеска књижевност
821.581.09 Кинеска књижевност (студије)
821.81/.82 Индијанске књижевности
821.81/.87 Индијанске књижевности (укључујући студије)
821.922 Есперанто књижевност (укључујући студије)
82:1 Филозофија књижевности
82:111.852 Књижевна естетика
82:81'38 Поетика
902 Археологија, теорија
902.01 Типологија. Компаративно проучавање облика. Стратиграфија. Компаративно проучавање локалитета
902.2 Археолошки радови на терену и налазиштима уопште
902.3 Методе и технике археолошких истраживања на терену
902.6 Датирање у археологији
902/904 Археологија
903 Праисторија
903/904 Праисторија. Археолошка налазишта. Културни остаци историјског доба
904 Културни остаци историјског доба
908 Проучавање зона, локалитета
908(4) Европске државе, проучавање завичаја
908(497.11) Проучавање зона, локалитета, завичаја у Србији
908(497.4) Словенија, проучавање завичаја
908(497.5) Проучавање зона, локалитета, завичаја у Хрватској
908(497.6) Проучавање зона, локалитета, завичаја у БИХ
908(497.6rs) Проучавање зона, локалитета у Републици Српској
908(5/9) Неевропске државе, проучавање завичаја
91 Географија
910.1 Географија. Регионална географија
911 Општа географија. Систематска географија. Теоријска географија
911.2 Физичка географија
911.3 Хумана географија (културна географија). Антропогеографија
911.37 Насеља
911.3:312 Демографска географија
911.3:33 Економска географија
912 Графички прикази одређених подручја. Географске карте. Атласи. Глобуси
913 Регионална географија уопште. Географија старог и модерног свијета
913(100) Регионална географија Свијета
913(4) Географија Европе
913(41/49) Географија европских држава
913(497) Географија Балканског полуострва
913(497.1) Географија Југославије (до 1991.)
913(497.11) Географија Србије
913(497.11+497.16) Географија Србије и Црне Горе
913(497.16) Географија Црне Горе
913(497.4) Словенија, географија
913(497.4/.7) Географија бивших југословенских република
913(497.5) Географија Хрватске
913(497.6) Географија Босне и Херцеговине
913(497.6rs) Географија Републике Српске
913(497.7) Македонија, географија
913(5/9) Неевропске државе, географија
929 Појединачне биографије. Збирне биографије
929.5 Генеалогија
929.6/.9 Хералдика. Биографије. Одликовања. Заставе
93/94 Историја
930 Историја, теорија
930.1 Историја као наука. Теорија и филозофија историје
930.2 Помоћне историјске науке. Дипломатика. Епиграфика
930.25 Архивистика. Архиви
930.27 Епиграфика. Палеографија.
930.2:003.071 Епиграфија. Изучавање натписа
930.2:003.072 Палеографија
930.2:003.074 Дипломатика
930.85 Културна историја. Историја цивилизације
94(100) Свјетска историја
94(100)".../04" Свјетска историја, стари вијек
94(100)"04/18" Свјетска историја, средњи и нови вијек
94(100)"15/..." Историја новог вијека
94(100)"19" Светска историја, 20. в.
94(100)"1914/18" Свјетски рат 1914-1919
94(100)"1939/45" Свјетски рат 1939-1945
94(3) Античке државе, историја
94(36) Историја европских народа до 476. године
94(367) Историја словенских народа
94(37) Антички Рим, историја
94(38) Античка Грчка, историја
94(398) Историја југоисточне Европе
94(4) Европа, историја
94(4) "15/..." Историја Европе новог вијека
94(4)"1492/1914" Европа, нови век (1492-1914)
94(4)"19" Европа, 20. в.
94(4)"375/1492" Европа, средњи век (ца. 375-1492)
94(41/49) Европске државе, историја
94(495.02) Историја Византије
94(497) Историја Балкана
94(497.1) Југославија, историја (до 1991)
94(497.1)"1918/1941" Историја Југославије, између два свјетска рата
94(497.1)"1941/1945" Историја Југославије - Други свјетски рат. Народноослободилачки рат
94(497.11) Историја Србије
94(497.11) "04/14" Историја Србије средњег вијека
94(497.11)"15/..." Историја Србије новог вијека
94(497.11+497.16) Историја Србије и Црне Горе
94(497.15) Историја Босне и Херцеговине (до 1991.)
94(497.16) Историја Црне Горе
94(497.4) Словенија, историја
94(497.5) Историја Хрватске
94(497.6) Историја Босне и Херцеговине
94(497.6rs) Историја Републике Српске
94(497.7) Историја Македоније
94(5) Историја Азије
94(5/9) Неевропске државе, историја
94(6) Историја Африке
94(7) Историја Сјеверне и Средње Америке
94(73) Историја САД
94(8) Историја Јужне Америке
94(9) Историја држава Јужног Пацифика и Аустралије
94(=1/=8) Историја појединих народа
94(=16) Историја Словена
94(=163) Историја јужнословенских народа
94(=163.4*3) Историја Бошњака
94(=163.41) Историја Срба
94(=163.42) Историја Хрвата
fik фиктивни код