Остале базе података у систему COBISS.RS

подаци о библиотекама Републике Српске
приступ е-публикацијама са записима у COBIB.RS