Ostale baze podataka u sistemu COBISS.RS

podaci o bibliotekama Republike Srpske
pristup e-publikacijama sa zapisima u COBIB.RS