ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
Full text
 • Vpliv globalizacijskih procesov na vzpostavitev modela učeče se organizacije v slovenskih tekstilnih podjetjih : magistrsko delo
  Markuš, Venčeslav
  V sodobnem svetu ponudbe in povpraševanja, ki temelji na globaliziranem poslovnem okolju, se mora sleherno podjetje, če želi biti v primerjavi s svojo konkurenco uspešno, intenzivno prilagajati vsem ... spremembam, prisotnim v poslovnem okolju. Z določitvijo temeljnih kazalcev globalizacije lahko utemeljimo značilnosti globalizacije in analiziramo njihov vpliv na prestrukturiranje podjetij. Teorija in praksa kažeta, da so uspešna zgolj tista podjetja, ki se reorganizirajo v smislu učeče se organizacije, ki, vodeno s strani sodobnega managementa znanja, temelji na permanentnem učenju vodstva in zaposlenih. Z naključno izbiro dveh slovenskih tekstilnih podjetij (Lisca in Polzela) in preučitvijo odnosa zaposlenih do znanja na podlagi anonimnega vprašalnika lahko sklepamo o nivoju uspešnosti slovenske tekstilne industrije v procesu prehajanja od tradicionalno strukturirane organizacije k učeči se. Z ugotovitvijo trenutno danih elementov učeče se organizacije v preučevanih tekstilnih podjetjih lahko podamo predloge dopolnil in izboljšav na področju prestrukturiranja v učečo se organizacijo in podamo razvojne trende slovenskih tekstilnih podjetjih v smislu učečih se organizacij za prihodnost.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Kranj : [V. Markuš], 2016
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 1024561761
Library/institution City Acronym For loan Other holdings
University Library of the New University, Ljubljana Ljubljana UKNU outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...