ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Tailoring functionality and durability of polymeric products by modifying processing conditions
  Florjančič, Urška ; Emri, Igor
  Delo obravnava nove možnosti spreminjanja funkcionalnosti polimernega izdelka s pomočjo spreminjanja strukture materiala v fazi predelovanja in posledično njegovega časovno odvisnega vedenja, ki ... opredeljuje trajnost končnega izdelka.V prvem delu prispevka poročamo o razlikah v strukturi materiala na atomskem nivoju, ki so nastale kot posledica razlik v tehnologiji predelovanja polimernega izdelka. Podan je kratek pregled trenutnega stanja na področju raziskav, ki obravnavajo pojav večdimenzionalnih interakcij v procesu formiranja strukture materiala. Obenem so predlagane eksperimentalne metode, s katerimi je mogoče raziskovati in analizirati vpliv procesnih parametrov na formiranje strukture materiala ter posledično na makroskopske lastnosti končnega polimernega izdelka. ...
  Source: Strojniški vestnik = Journal of mechanical engineering. - ISSN 0039-2480 (Letn. 54, št. 7/8, 2008, str. 507-520)
  Type of material - article, component part ; adult, serious
  Publish date - 2008
  Language - english
  COBISS.SI-ID - 10603291