ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Končni elementi za simulacijo gubanja tankih lupin na elastičnih substratih : doktorsko delo
  Veldin, Tomo
  V doktorski nalogi smo se ukvarjali z gubanjem tankih lupin na elastičnih substratih. Ker gubanje spada med stabilnostne in močno nelinearne probleme, so takšni sistemi zelo težki za reševanje. S ... temi problemi se v svetu ukvarja zelo malo raziskovalcev, zato je to področje še precej neraziskano. Reševanja problema smo se lotili numerično z metodo končnih elementov. Za opis kinematike lupine smo uporabili Kirchhoff-Loveovo kinematično teorijo, ki je veljavna za tanke lupine. Lupinske končne elemente smo razvili sami, ostale končne elemente pa smo povzeli po literaturi. Računalniške kode končnih elementov smo implementirali s pomočjo programa Mathematica in njenima dodatkoma AceGen in AceFem. Razvili smo nekaj različnih lupinskih končnih elementov, ki so se med seboj razlikovali po načinu interpolacije, prostostnih stopnjah in uporabljenih materialnih modelih. Elastične substrate smo opisali najprej poenostavljeno z Wrinklerjevo podlago, nato pa tudi s 3D-končnimi elementi. Rezultate numeričnih simulacij smo na koncu ovrednotili z meritvami. Meritve smo primerjali z različnimi numeričnimi simulacijami, s čimer smo želeli preveriti, kateri numerični model je najprimernejši za opis pojava gubanja.
  Type of material - dissertation ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [T. Veldin], 2022
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 109623811

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana Ljubljana FSLJ reading room 1 cop.
National and University Library, Ljubljana Ljubljana NUK reading room 1 cop.
not for loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...