ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Odnos med cilji, načini in sredstvi - študij primera vojaške strategije Republike Slovenije = Relationship between ends, ways and means - a case study of the military strategy of the Republic of Slovenia
  Šantelj, Stanislav
  Generalštab Slovenske vojske je oktobra 2021 izdal Predlog vojaške strategije Republike Slovenije. Namen prispevka je ugotoviti povezanost strateških ciljev, načinov in virov tega predloga z ... Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije in Obrambno strategijo Republike Slovenije. Pri strateških ciljih smo ugotovili, da so vse tri strategije med seboj jasno in pregledno povezane. Koncept vojaške strategije ni strukturiran po ciljih, zato ni mogoča preprosta in pregledna povezava med načini in cilji. Cilji bi bili bolj enakovredno obravnavani, če bi bila strategija strukturirana po ciljih. Iz strategije ni mogoče razbrati, kateri viri, sicer ambiciozno zastavljeni, so že znani, kateri so načrtovani ter kdaj bodo predstavljeni.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2022
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 110093827