ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Ali je delo determinanta družbenoekonomskega položaja
  Svetlik, Ivan
  Članek obravnava družbenoekonomski položaj zaposlitvenih kategorij in sicer zaposlenih, brezposelnih, neaktivnih ter samozaposlenih. Prikazan je njihov materialni in politični položaj, mobilizacija ... neformalnih virov ter njihovo vključevanje v družbeni prostor. Osnovna ugotovitev analize pa je, da obstaja polarizacija med sistemom zaposlenosti in samozaposlenostjo. To pomeni, da najugodnejši družbenoekonomski položaj zavzemajo zaposleni, pa tudi brezposelni in neaktivni. Samozaposleni kmetje in obrtniki pa so marginalizirana skupina. Za družbenoekonomski položaj posameznika tako ni ključno delo samo po sebi temveč politično institucionalni status dela, ki ga posameznik opravlja.
  Source: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Let. 3, št. 4, 1986, str. 5-25)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 1986
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 11704157