ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Izobraževanje in družbenoekonomski položaj
  Svetlik, Ivan
  Članek obravnava povezanost med izobrazbo na eni ter položajem v družbeni in tehnični delitvi dela, materialnim in družbenopolitičnim položajem, vključevanjem v družbeni prostor in mobilizacijo ... neformalnih virov na drugi strani. Prikazuje pa tudi vključenost v izobraževanje in aspiracije po izobraževanju. Analiza pokaže, da je izobrazba zanesljiv prediktor položaja posameznika v družbeni in tehnični delitvi dela, kakor tudi njegovega materialnega in političnega položaja. Vključenost v izobraževanje in aspiracije po izobraževanju so predvsem odvisne od starosti in izobrazbe, kar pomeni, da je izobrazba samoakcelerirajoči proces. Ker je pri skupinah, ki zavzemajo nižje položaje v družbeni in tehnični delitvi dela in imajo nizek materialni položaj vključenost v izobraževanje najnižja, aspiracije po izobraževanju pa relativno visoke, lahko pri teh skupinah pričakujemo največjo relativno deprivacijo.
  Source: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Let. 3, št. 4, 1986, str. 27-44)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 1986
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 11704413