ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Geostrateške perspektive Slovenije v spreminjajočem se svetu = Geostrategic perspectives of Slovenia in a changing world
  Tovornik, Uroš
  Članek je namenjen opredelitvi geostrateških temeljev Slovenije ter z njimi povezane paradigme in perspektiv, s katerimi se lahko država v prihodnosti sreča. Posebna pozornost je namenjena ... identifikaciji geopolitičnega osrčja Slovenije in elementom, ki so z njim povezani, da bi prepoznali dejavnike, ki vplivajo na njen geostrateški položaj. Rdeča nit argumentacije temelji na geopolitičnih teorijah Mackinderja (Osrčje) in Spykmana (Obrobje). Da bi jo poudaril, se avtor sklicuje na organsko geopolitično teorijo Friedricha Ratzela, dela Saula Cohena, Rudolfa Kjelléna in Karla Haushoferja. Ob koncu članka so predstavljene geostrateške možnosti Slovenije v kontekstu nenehno spreminjajočega se sveta.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2022
  Language - english
  COBISS.SI-ID - 125084675