ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Strukturno podprto načrtovanje in sinteza radiooznačenih antagonistov holecistokinin-2/gastrinskega receptorja z optimiziranim distančnikom = Structure-based design and synthesis of radiolabelled cholecystokinin-2/gastrin receptor antagonists with optimized linker : enoviti magistrski študij farmacija
  Bojnec, Aljaž
  Holecistokinin-2/gastrinski receptor (CCK2R) je vpleten v patofiziologijo številnih tumorskih stanj, pri katerih posreduje signale peptidnih hormonov holecistokinina in gastrina, ki nanj delujeta kot ... rastna dejavnika. Tako diagnostične kot tudi terapevtske možnosti so za omenjena maligna obolenja precej okrnjene, saj ne poznamo spojin, ki bi do sedaj uspešno prestale klinična preskušanja. CCK2R se na celičnih membranah tumorskih celic izražajo z večjo gostoto, kar predstavlja osnovo za uporabo nuklearno – medicinske tehnike za njihov prikaz (PET, SPECT) ali ciljano radioterapijo. Z indijem-111 (111In) ali lutecijem-177 (177Lu) radioaktivno označeni analogi minigastrina, ki so peptidni agonisti receptorja, se sicer nahajajo v kliničnem preskušanju, vendar izkazujejo določene omejitve, ki so vezane na neugodno farmakokinetiko in neželene učinke zaradi agonističnega delovanja. Slednjemu bi se lahko izognili z uporabo antagonistov, ki so se pri podobnih receptorskih sistemih izkazali kot ugodna zamenjava za agonistične ligande. Eden izmed predstavnikov antagonistov CCK2R je CRL1, ki predstavlja spojino vodnico in je sestavljen iz vektorskega dela z antagonističnim delovanjem na CCK2R (nizkomolekularni antagonist Z360), tripeptidnega distančnika in acikličnega kelatorskega sistema, ki ne omogoča radiooznačevanja s terapevtskimi radionuklidi. Na osnovi CRL1 smo izvedli načrtovanje podobnih spojin z novimi distančniki z namenom optimiziranja dolžine in interakcij v distančniku CRL1. Pri tem smo se poslužili strukturno podprtega načrtovanja in silico. Nove distančnike smo sistematično načrtovali iz nabora aminokislinskih in polietilenglikolnih gradnikov in pridobili rezultate o oceni vezave z izvedbo molekulskega sidranja. Z molekulskim sidranjem smo identificirali različne tipe interakcij spojin z receptorjem in opredelili preostanke receptorja, ki so ključni za vezavo, ter jih primerjali s spojino vodnico. Na podlagi vizualnega pregleda in vrednosti cenilne funkcije smo izbrali najprimernejše kandidate in jih sintetizirali z uporabo postopka sinteze na trdnem polimernem nosilcu z uporabo metode Fmoc ter klasične sinteze v raztopini. Spojine smo očistili in jih identificirali s HPLC in MS ter jih pripravili za naslednjo stopnjo – radiooznačevanje.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [A. Bojnec], 2022
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 135180291

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Faculty of Pharmacy, Ljubljana Ljubljana FFALJ reading room 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...