ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Establishing terminology management infrastructure – a case study of slovenian defence and military terminology = Vzpostavljanje infrastrukture upravljanja terminologije – študija primera slovenske obrambno-vojaške terminologije
  Hazler, Ana
  V članku je predstavljen proces vzpostavitve infrastrukture za upravljanje terminologije v Slovenski vojski in na Ministrstvu za obrambo, katere namen je zagotavljanje standardizirane ... obrambno-vojaške terminologije. Proces, njegovi začetki segajo v leto 2018, se je oprl na dobre prakse Natove pisarne za standardizacijo in kanadskega ministrstva za obrambo. Obe organizaciji imata dobro vzpostavljen sistem upravljanja in standardizacije terminologije. Ker so proces vzpostavili jezikoslovci, smo z anketo poskušali ugotoviti, kakšno je splošno mnenje o terminologiji na ministrstvu in v vojski.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2022
  Language - english
  COBISS.SI-ID - 135284227