ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Vloga knjižnega projekta in z njim povezanih dejavnosti pri predopismenjevanju od 5 do 6 let starih otrok [Elektronski vir] = The role of the book project and related activities in the preliteracy of 5 to 6 year-old children : diplomsko delo
  Kastelic, Tjaša, Vzgojiteljica predšolskih otrok
  V teoretičnem delu je najprej predstavljena pismenost, za katero obstaja veliko različnih definicij. V naslednjem poglavju sem opisala zgodnjo pismenost in njene faze. Nadalje sem opisala družinsko ... pismenost ter pomen družinske pismenosti za otrokov govorno-jezikovni razvoj. Predstavila sem družinsko branje ter opisala pomen knjige in vrtca kot spodbudnega okolja za razvoj otroka. V naslednjem poglavju sem opisala razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti, tj. predpisalnih ter predbralnih zmožnosti, slušno razločevanje in razčlenjevanje, ter orientacijo in grafomotoriko. Ob koncu teoretičnega dela sem opisala pomen knjižnega projekta v vrtcu. V empiričnem delu sem tako grafično kot opisno predstavila in interpretirala rezultate, ki sem jih pridobila s preizkusom predopismenjevalnih zmožnosti pred dejavnostmi in po opravljenih dejavnostih. Rezultate sem beležila v vnaprej pripravljeno ček listo. Z raziskavo sem ugotovila, da dejavnosti, ki sem jih pripravila v sklopu knjižnega projekta, pozitivno vplivajo na predopismenjevalne zmožnosti v skupini od 5 do 6 let starih otrok.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - 2022 ; Ljubljana : [T. Kastelic]
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 135359747