ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Isoparametric singularity extraction technique for 3D potential problems in BEM
  Kanduč, Tadej, 1985-
  Robne integralske enačbe, ki se pojavijo v potencialni teoriji na gladkih ukrivljenih ploskvah v kolokacijski metodi robnih elementov, rešujemo z analitično ekstrakcijo singularnosti. Z uvedbo ... izoparametričnega pristopa so ukrivljene ploskve predstavljene kot preslikani pravokotniki ali trikotniki iz parametrične domene. Odstranitev singularnosti v singularnih integralih lahko izvedemo kot operacijo odštevanja ali deljenja, pri čemer ima vsak pristop določeno prednost. Obravnavamo poseben razvoj singularnega jedra v vrsto okoli izvorne točke. Vrsta je v parametričnih koordinatah sestavljena iz funkcij oblike ▫$R^p x^q y^r$▫, kjer je ▫$R$▫ kvadratni koren kvadratnega dvorazsežnega homogenega polinoma s koeficienti, ki ustrezajo prvi fundamentalni formi za gladke ploskve, ▫$p,q,r$▫ pa so cela števila, ki ustrezajo pogojem ▫$p \leq -1$▫, ▫$q,r \geq 0$▫. Z ekstrakcijo več členov iz omenjene vrste lahko povečamo gladkost regulariziranega jedra v izvorni točki. Analitične formule za integrale takšnih členov izpeljemo preko primitivnih funkcij členov ▫$R^p x^q y^r$▫, z uporabo rekurzivnih formul in nato z izračunom dobljenih funkcij na robovih pravokotnih ali trikotnih parametričnih domen. Z numeričnimi testi pokažemo, da je lahko tehnika odstranjevanja singularnosti uporaben začetni korak pri numerični integraciji, da dosežemo visok red konvergence natančnosti singularnih integralov, ki nastopajo v 3D kolokacijski metodi robnih elementov, tako glede na število kvadraturnih vozlov kot glede na velikost celic v računski mreži.
  Source: Computer methods in applied mechanics and engineering. - ISSN 0045-7825 (Vol. 398, art. no. 115271, Aug. 2022, 25 str.)
  Type of material - article, component part ; adult, serious
  Publish date - 2022
  Language - english
  COBISS.SI-ID - 139374339