ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Vpliv lastnosti vode na izpiranje bakrovih pripravkov iz lesa : diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) = Influence of water properties on leaching of copper preservatives from wood : graduation thesis (higher professional studies)
  Uhelj, Aljoša
  Bakrovi pripravki so že dolgo let v uporabi, vendar še vedno ni alternativnih zaščitnih sredstev, ki bi jih lahko povsem nadomestila. Zelo znana kombinacija aktivnih komponent je CCB (baker, krom, ... bor), pri kateri je sporen predvsem krom. Baker pa lahko učinkovito veže v les kombinacija etanolamina in oktanojske kisline, kar je bilo dokazano z izpiranji v laboratoriju. Na izpiranje bakra iz lesa imajo prav gotovo vpliv tudi različni tipi vode, ki prihajajo v neposreden stik z lesom. Zato smo v diplomski nalogi vzorce izpirali z različnimi tipi vode: morsko, rečno, vodovodno, destilirano ter simulirano barjansko vodo. Smrekove vzorce smo z metodo polnih celic vakuumsko impregnirali z različnimi bakrovimi pripravki, pri katerih smo si za referenčni pripravek vzeli znano kombinacijo CCB. Po fiksaciji smo pričeli z izpiranjem po prirejeni standardni metodi SIST ENV 1250/2. Delež izpranega bakra smo določili z atomsko absorpcijsko spektroskopijo. Ugotovili smo, da se baker glede na tip vode različno izpira. Pri vodah, ki so imele višji pH, smo opazili večje izpiranje. Simulirana barjanska voda je pri vseh kombinacijah zaščitnega sredstva povzročila največje izpiranje, najmanjše pa smo zabeležili pri destilirani tervodovodni vodi. Poleg nizke vrednosti pH, ki je vplivala na izpiranje bakrovih komponent iz lesa, je imela zagotovo vpliv tudi sama kombinacija pripravka. Opazili smo, da se je baker najbolje vezal v vzorce zaščitene s pripravki na osnovi kroma, najslabše pa v les zaščiten s pripravki na osnovi bakra, etanolamina kvartarne amonijeve spojine, oktanojske kisline in bora.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [A. Uhelj], 2006
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 1402761

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
BF, Department of Wood Science and Technology, Lj. Ljubljana BFLES reading room 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...