ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Tradicionalna gradnja lesenih stavb na Dolenjskem : diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) = Traditional building of wooden constructions in the Dolenjsko region : graduation thesis (higher professional studies)
  Peperko, Janez
  V vaseh pod Gorjanci smo izbrali 3 tipične stare lesene hiše in opisali konstrukcijske posebnosti njihovih lesenih delov. Hribarjeva hiša z Dolža je vrhhlevna in ima spodnji del zidan. V zgornjem ... lesenem delu so stene "hiše" iz tesanih bukovih brun in spojene z vezjo na križ. Stene veže pa so sestavljene iz žaganih bukovih plohov, ki so na vogalih in vmes (na sredini daljše stene) spojeni z vogalnim stebrom z utorom. Milanova hiša z Dolža je delno vrhkletna. Kletni del je zidan iz kamna, zgornji pa lesen. Ostenje lesenega dela je narejeno iz žaganih bukovih plohov, ki so v vogalih spojeni na 2 različna načina. Plohi na vogalih "hiše" so spojeni z vezjo na križ, na vogalih veže pa z vogalnim stebrom z utorom. Predhodne dendrokronološke analize kažejo, da je bila hiša najverjetneje postavljena leta 1863 in prenovljena leta 1899. Režkova hiša iz Mirne Peči, postavljena leta 1925, predstavlja novejši tip in je delno podkletena. V lesenem delu so osnovni talni tramovi (blazina in veznica) iz hrastovine. Stene sestavljajo žagani plohi iz smrekovine, ki so v vogalnih stebrih ujeti v utoru. Vogalni in vmesni stebri z utori ter panti stebrov so iz bukovine. V vseh 3 hišah je ostrešje iz bukovine, prvotno slamnato kritino pa so že pred leti zamenjali z betonskimi strešniki. Z anketiranjem 2 se živečih starih mojstrov smo pridobili informacije, da so les za izdelavo objektov sekali v mesecu novembru, spomladi so ga stesali in nato žagali v želeno obliko ter skladiščili do postavitve objektov, ki je ponavadi potekala v jeseni. Tesarji so najprej postavili ostenje poleg načrtovanega prostora, da so povezali elemente in naredili vezi. Nato so ga razdrli in postavili na točno načrtovano mesto, kjer so izdelali še strop in ostrešje s slamo. Les je bil iz domačih gozdov. Za izpostavljene dele so uporabljali hrastovino, za ostenje in ostrešje bukovino, in predvsem v 20. stoletju tudi smrekovino.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [J. Peperko], 2006
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 1424265

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
BF, Department of Wood Science and Technology, Lj. Ljubljana BFLES reading room 1 cop.