ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Študij tehnoloških in ekonomskih možnosti pridobivanja lesa na kmetiji Kogel : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = Study of technological and economic possibilities of wood harvesting at farm Kogel : graduation thesis - higher professional studies
  Alič, Uroš, gozdarstvo
  Diplomsko delo je nastalo z namenom, da novemu lastniku gozda predstavimo njegovo stanje gozda, ukrepe v njem, možen posek, možnost financiranja oz. sofinanciranja nekaterih gozdnih del iz proračuna ... Republike Slovenije, tehnološko najugodnejše možnosti spravila lesa ter njegov ekonomski rezultat.Lastniku smo hoteli prikazati, kaj in koliko lahko od svojega gozda pričakuje. Naredili smo sečno-spravilni načrt. Ugotovili smo odprtost gozda, pregledali sestojne značilnosti in določili spravilna polja. Naredili smo kalkulacije cen delovnih ur za delovna sredstva. Možen posek smo določili po dveh različicah. Po prvi tako, da smo posek določili sorazmerno glede na površino, ki jo prestavljajo parcele v lasti kmetije znotraj odseka. Po drugi pa smo možni posek izračunali tako, da smo jakost sečnje iz GG načrta množili z lesno zalogo, ki smo jo izmerili sami po Bitterlichovi kotnoštevni metodi. Lastniku smo predstavili tudi posebnosti izračunavanja katastrskega dohodka. Ugotovili smo, da lahko dohodki od posekanega lesa v celoti pokrivajo vse stroške dela (sečnje spravila, umetne obnove, vzdrževanje vlak), kar pa je predvsem posledica dobre odprtosti gozda.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [U. Alič], 2005
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 1464230

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...