ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Novosti v prenovljeni Uredbi Bruselj I glede varstva šibkejših strank
  Galič, Aleš
  Reforma Uredbe Bruselj I je prinesla nekaj novosti tudi glede pristojnosti v potrošniških, delovnih in zavarovalniških sporih. S tem se bo procesnopravno varstvo tipično šibkejših strank izboljšalo. ... Najpomembnejše spremembe se nanašajo na razširitev polja uporabe Uredbe za spore proti tožencem iz tretjih držav in na omejitev možnosti, da pride do tihega dogovora o pristojnosti v škodo šibkejše stranke.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2015
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 14769489