ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • (Periferne) posebnosti (post)socialističnih družbenih sistemov
  Novak, Mojca, 1953-
  Do konceptualnega okvira, v katerem sta tako politični sistem kot komunistična partija kot elita moči pripoznana kot glavna razloga jugoslovanskega nazadovanja, ni več daleč. Analiza jugoslovanskega ... vključevanja v globalne tehnološke in ekonomske tokove daje nekaj tehtnih ugotovitev, od katerih so pomembne predvsem naslednje tri: prvič, da so endogeni dominantni akterji pokazali malo interesa in dobre volje za vključevanje v te tokove; drugič, da je mogoče analizirane industrializacijske tranzicije označiti kot preplet "zgodnjezamudniških" in "poznozamudniških" značilnosti; in tretjič, da je obdobje 1941/45 bolj pomembno kot zlom dominantnih akt erjev kot pa razbijanje predsocialističnih struktur. Do teh ugotovitev se je mogoče dokopati, če je okvir analize zgrajen iz nekaterih konceptov teorije modernizacije in teorije odvisnosti.
  Source: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Let. 9, št. 13, 1992, str. 27-37)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 1992
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 15422045