ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Teoretske osnove oblikovanja gozdnega habitatnega parka Brdo pri Kranju : magistrsko delo = The theoretical foundation of forming forest habitat park Brdo near Kranj : magistrsko delo
  Jagodic, Franci, 1971-
  Gojenje gozdov je v pretežni meri usmerjeno v gospodarjenje z gozdom za lesno proizvodno funkcijo, v gozdu pa prebiva tudi večina slovenskih živalskih in rastlinskih vrst, katerih preživetje je ... odvisno od stanja gozda. Dosedanje raziskave v zvezi z ohranjanjem živalskih in rastlinskih vrst v gozdu so bile usmerjene večinoma v gospodarjenje s posebnimi biotopi v gozdnem prostoru in vraziskave primernosti habitatov za določene živalske vrste. Z definiranjem gozdnega habitatnega parka in razvojem teoretičnega modela za oblikovanje gozdnega habitatnega parka, smo razvili način pristopa k gospodarjenju z gozdom za izbrane živalske vrste, kar je v bistvu gospodarjenje za biotopsko funkcijo gozda. Model temelji na teoriji gozdnogojitvenega načrtovanja. Izhodišča v modelu za oblikovanje gozdnega habitatnega parka so analiza habitatnih tipov, habitatnih enot ter popisanih živalskih in rastlinskih vrst,rezultat pa je habitatnogozdnogojitveni načrt. Teoretična izhodišča za oblikovanje gozdnega habitatnega parka pa smo našli v mednarodnih konvencijah,evropskih direktivah in slovenskih predpisih. Ugotovili smo, da jso najprimernejša območja za oblikovanje gozdnih habitatnih parkov, območja Natura 2000. Teoretični model smo preizkusili na primeru Brdo pri Kranju za naslednje izbrane vrste: velikega rogača (Lucanus cervus), velikega studenčarja (Cordulegaster heros), podhujko (Caprimulgus europaeus), taščico (Erithacus rubecula) in navadnega jelena (Cervus elaphus).
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [F. Jagodic], 2005
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 1583526

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
BF, Central Biotechnical Library, Ljubljana Ljubljana BFCBK outside loan 1 cop.
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...