ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Z najmanj truda na Šmarno goro!
  Jaklič, Gašper ...
  Iskanje krivulj na ploskvi z danimi omejitvami je v splošnem težak problem. Nanj naletimo npr. v gradbeništvu pri gradnji cest in železnic na razgibanem terenu. V članku se omejimo na problem iskanja ... vzpona na goro, pri katerem porabimo najmanj energije. Dane so diskretne meritve terena, na podlagi katerih s pomočjo makroelementov konstruiramo gladek opis reliefa. Energijski funkcional definiramo v odvisnosti od naklona in dolžine poti. Z izračunom energije na robovih polinomskih ploskev zastavljeni problem prevedemo na diskretni problem iskanja najcenejše poti na mreži polinomskih krivulj. Numerični rezultati kažejo, da se dobljene poti dobro ujemajo z naravnimi, kar predstavimo na primeru realnih podatkov.
  Source: Obzornik za matematiko in fiziko. - ISSN 0473-7466 (Letn. 59, št. 1, 2012, str. 1-10)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2012
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 16255577