ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Predlog dopolnitve slovenske zakonodaje na vojaškem področju [Elektronski vir] = Proposal to supplement Slovenian legislation in the military field
  Potočnik, Gregor, 1976-
  Delovanje državnih organov temelji na zakonodaji. Vojaško področje, ki je ožje od obrambnega, z vsemi značilnostmi in lastnostmi največjega skupka kinetične energije in hkrati celostne energije ... državne institucionalizirane prisile pa je še toliko bolj odvisno od pomena in namena državne zakonodaje. Priporočljivo bi bilo, da bi slovenska zakonodaja na vojaškem področju v prihodnje učinkoviteje in predvsem uspešneje sledila mednarodnemu dogajanju na področju vojaške zakonodaje, znanosti ter vojaških raziskav in razvoju. Interdisciplinarne vsebine na vojaškem področju zahtevajo posebno pozornost, previdnost in predvsem daljnosežno predvidljivost, kar je v sodobnem svetu težko, vendar ne neizvedljivo. Predvidljivost prihodnjega vojaškega dogajanja potrebuje jasno, ciljno določno in nedvoumno zakonodajno vsebino.
  Type of material - e-article ; adult, serious
  Publish date - 2023
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 165811715