ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Sistem ekspertnega ocenjevanja v znanosti
  Mali, Franc, 1955-
  Prispevek se ukvarja z aktualnimi vprašanji ekspertnega ocenjevanja v znanosti, s t. i. sistemom peer review. Delovanje sistema ekspertnega ocenjevanja v znanosti je tudi za širšo družbeno javnost ... vedno bolj atraktivno vprašanje. Veliko nesoglasij glede obstoja nepristranskih (objektivnih) sodb v evalvacijskih postopkih obstaja tudi znotraj same znanstvene skupnosti. To potrjujejo med drugim podatki empiričnih raziskovanj. Poudarek v prispevku je na analizi vprašanj etosa znanosti in sistema ekspertnega ocenjevanja, komparativno pa je obravnavana praksa delovanja sistema "Peer review" v procesih izbire predlogov raziskovalnih projektov v Sloveniji in v nekaterih drugih državah. V zaključku je podan predlog nekaterih dopolnitev delovanja sistema ekspertnega ocenjevanja
  Source: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Let. 12, št. 21, 1996, str. 89-104)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 1996
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 16863069