ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora družbe
  Srše, Dejan
  Člani organov vodenja in nadzora družbe odgovarjajo družbi z vsem svojim premoženjem. Nastanek odškodninske odgovornosti člana organa vodenja ali nadzora je zanj riziko, ki ga je mogoče s sklenitvijo ... zavarovalne pogodbe proti plačilu premije prenesti na zavarovalnico. Zavarovalno zaščito za te primere predstavlja zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora. Takšno zavarovanje lahko sklene družba za člane organov vodenja in nadzora (korporativno zavarovanje), lahko pa ga sklene tudi posamezen član organa vodenja ali nadzora (individualno zavarovanje). S sklenitvijo korporativnega zavarovanja družba ne zagotovi zaščite le članom organov vodenja in nadzora, temveč posredno tudi sebi, za primer nastanka škode, za katero so odgovorne osebe, ki jo vodijo ali nadzirajo.
  Type of material - article, component part ; adult, serious
  Publish date - 2019
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 17123665