ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Ostanki zdravil kot pokazatelj antropogenih vplivov na podzemno vodo Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja = Pharmaceuticals as indicators of anthropogenic influence on the groundwater of Ljubljansko polje and Ljubljansko barje aquifers
  Jamnik, Brigita, 1966- ...
  V zadnjem obdobju je pozornost številnih raziskovalcev usmerjena v proučevanjerazširjenosti ostankov zdravil in drugih kemikalij splošne rabe v okolju. Omenjene snovi v podzemno vodo dospejo ... neposredno z direktnimi izpustiali posredno preko površinskih oziroma odpadnih vod. Ostanke zdravil v podzemnih vodah lahko obravnavamo kot umetna sledila, ki omogočajo oceno antropogenega vpliva na okolje in določitev najbolj ranljivih območij vodonosnikov. V prispevku so predstavljene značilnosti pojavljanja kofeina, karbamazepina in propifenazona na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja. Ljubljansko polje in Barje sta pomembna vira pitne vode. Tovrstna onesnaževala so kazalec učinkovitosti delovanja kanalizacijskega sistema, na območjih brez kanalizacije pa tudi kazalec samočistilne sposobnosti vodonosnika.
  Source: Geologija. - ISSN 0016-7789 (Knj. 52, št. 2, 2009, str. 241-248)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2009
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 1716565

source: Geologija. - ISSN 0016-7789 (Knj. 52, št. 2, 2009, str. 241-248)
loading ...
loading ...
loading ...