ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
Full text
 • Stanje cevnih propustov za odvodnjavanje cestnega telesa glede na naklon nivelete gozdne ceste : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = State of pipe culverts for road formation drainage in relation to longitudinalslope of forest roads : graduation thesis - higher studies
  Šturm, Borut, 1981
  Cevni propusti so nujni elementi za odvodnjavanje na gozdni cesti, z njimi pa kontrolirano odvajamo vodo iz koritnice in jarka. Za njihovo pravilno delovanje je posebej pomembna primernost lokacije, ... pravilna vgradnja in redna vzdrževanost. Namen naloge je bilo ugotoviti stanje cevnih propustov glede na naklon nivelete gozdne ceste. Kot raziskovalni objekt je bila izbrana gozdna cesta Hrastnik v gozdnogospodarski enoti Selca. Rezultati analize kažejo, da so z vidika stanja cevnih propustov najbolj kritični nakloni nivelete od 4 do 8 % saj pri teh naklonih tako zamašenost, kot poškodovanost dosegata zelo visoke vrednosti. Zamašenost dosega nekoliko večje vrednosti še pri naklonih nivelete od 0 do 4 %, predvsem zaradi zamašenosti vtočnih jaškov, poškodovanost pa pri naklonih nivelete nad 12 %, kjer ima meteorna voda že veliko razdiralno moč. Zaradi poškodovanosti bi bilo potrebno v celoti zamenjati sedem cevnih propustov z novimi premera 60 cm, vsem preostalim urediti iztoke in zamenjati štiri ter na novo vgraditi tri vtočne jaške. Vrednost teh del, bi znašala 4.759,62 EUR (1.140.595,40 SIT). Če vzamemo povprečno vrednost sredstev, ki so bila v zadnjih šestih letih namenjena za togozdno cesto, pa bi za dokončno ureditev odvodnjavanja s cevnimi propusti potrebovali približno tri leta, brez stroškov tekočega vzdrževanja. V bodoče bi bilo potrebno posvetiti večjo pozornost tudi rednemu vzdrževanju vtočnih jaškov in koritnice.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [B. Šturm], 2007
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 1813670
Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...