ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Thermodynamic and physical properties for high pressure process design : doktorska disertacija
  Knez Marevci, Maša
  Doktorska disertacija sestoji iz treh delov. Prvi del doktorske disertacije obsega raziskave o faznih ravnotežij substanc iz naravnih materialov v konvencionalnih in nekonvencionalnih sub- in ... superkritičnih fluidih, kar pomeni vpliv tlaka in temperature na obnašanje sistema (mešljivost, topnost, morebitna inverzija faz), predstavljeni so tudi preliminarni poskusi ekstrakcij iz naravnih materialov. Opazovan je vpliv obratovalnih parametrov (predhodna obdelava materiala s SCE, uporaba različnih topil; propan, CO2, nekonvencionalni SCF, različne temperature in tlaki) na kinetiko ekstrakcije. Podrobneje so obravnavane sledeče substance: vanillini, kofein, ekstrakt karnozolne kisline in lecitin. Drugi del doktorske disertacije obsega študij faznih ravnotežij bio olje/plin, saj so ti podatki ključni za načrtovanje procesov v biorafinerijah. Raziskali smo fazno obnašanje (mešljivost, topnosti, možne inverzije faz) sistemov bio olje/superkritični fluid (bio olje/ CO2), (bio olje/H2), (bio olje/diesel/CO2), ter (bio olje/tail water/CO2) pod vplivom različnih tlakov in/ali temperatur, saj so ti podatki ključni za načrtovanje bioseparacijskih procesov v smeri obnovljivih virov in so potrebni za načrtovanje biorafinerij kot pomembnen del trajnostnega razvoja. V zadnjih letih se pojavlja vedno več objav na temo reševanja problemov s katerimi se soočajo proizvajalci biogoriv. Ključni podatki za uspešno frakcioniranje komponent bio olja so ključni za učinkovit proces stabilizacije bio olja s hidrogeniranjem. Nadalje smo določili hkrati difuzivnost, gostoto ter viskoznost za sisteme polimer (PEG- različne molske mase)/CO2 pri povišanih tlakih in temperaturi višji od tališč preučevanih polimerov. Raziskan je vpliv tlaka in/ali temperature na obnšanje sistema (mešljivost, topnost, možna inverzija faz) CO2/polimer, določene so termodinamske in fizikalne lastnosti sistema s pomočjo novih, aplikativnih metod. Površinske napetosti dvofaznih sistemov (PEG)/CO2 so bile določene z metodo kapilarnega dviga. Tehnika je prilagojena študiju medfaznih interakcij binarnega sistema kapljevine ter plina v ravnotežju s pomočjo optične visokotlačne celice. Podana je primerjava med podatki pridobljenimi z uporabo visoko razvitih aparatur in enostavnih, hitrih metod.
  Type of material - dissertation ; adult, serious
  Publication and manufacture - Maribor : [M. Knez Hrnčič], 2014
  Language - english
  COBISS.SI-ID - 18197270

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Library of Technical Faculties, Maribor Maribor KTFMB reading room 1 cop.
National and University Library, Ljubljana Ljubljana NUK reading room 1 cop.
not for loan 1 cop.
University of Maribor Library Maribor UKM reading room 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...