ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
PDF
 • An adaptive IgA-BEM with hierarchical B-splines based on quasi-interpolation quadrature schemes
  Falini, Antonella ...
  Preiskujemo izogeometrično formulacijo metode robnih elementov znotraj adaptivnega okolja. Vpeljemo primerna utežena kvadraturna pravila za izračun integralov, ki se pojavijo v Galerkinovi ... formulaciji robnih elementov pri reševanju 2D Laplaceove enačbe. Predstavljene kvadraturne sheme temeljijo na kvazi-interpolaciji (QI) z zlepki in so primerno postavljene v hierarhično okolje. Lokalne lastnosti QI operatorja se odlično prilegajo konstrukciji hierarhičnih zlepkov in botrujejo k učinkoviti in natančni numerični shemi. Residualna cenilka napake usmerja strategijo avtomatičnega adaptivnega zgoščanja. Iz numerični zgledov dobimo optimalni red konvergence za Galerkinove rešitve s pomočjo predlagane adaptivne metode.
  Source: International journal for numerical methods in engineering. - ISSN 0029-5981 (Vol. 117, iss. 10, Mar. 2019, str. 1038-1058)
  Type of material - article, component part ; adult, serious
  Publish date - 2019
  Language - english
  COBISS.SI-ID - 18786905