ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Stilizacija vsakdanjega življenja
  Ule, Mirjana
  Stilizacija življenja je zbirni termin, ki združuje različne oblie tematizacij vsakdanjosti posameznikov in ustreza vse večji potrebi po refleksivnih oblikah vsakdanjega življenja v sodobnih tržnih ... družbah. Povečane potrebe po tematizaciji in refleksiji vsakdanjosti se kažejo tudi v vse večjem zanimanju družbenih ved za vsakdanje življenje posameznikov in skupin. Tržno in medijsko posredovani življenjski stili problematizirajo oz. ukinjajo tri osrednje dosežke industrijske moderne: razredno delitev družbe, nacionalno državo in delitev socialnih sfer (zlasti delitev na zasebno in javno sfero ter delitev na delovni in prosti čas). Življenjski stil je kreacija posameznika, ki nastaja v stalni interakciji posameznika z družbo, pri tem pa posameznik "nabira" različne "kapitalske deleže", pomembne za okolje in s katerimi lahko nekaj pomeni. Sodobni individualizuirani življenjski stili so mundani, transnacionalni, čeprav tudi ne anacionalni. Poudarek je tudi na ambivalentni naravi stilizacije, namreč na vpetosti med možnostjo afirmativne, emancipacijske oblike individualne in stilske porabe in skrtimi, vendar učinkovitimi prisilami za posameznike.
  Source: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Let. 14, št. 27/28, 1998, str. 26-32)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 1998
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 18891101