ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
PDF
 • Pomembnost vojaških družin za vojaške organizacije in vojaško sociologijo = The relevance of military families for military organizations and military sociology
  Jelušič, Ljubica ; Jelušič Južnič, Julija ; Juvan, Jelena, 1976-
  Prispevek predstavlja zgodovinski pregled odnosa med vojaško družino in vojaško organizacijo, od prepovedi, zanikanja in nadzora do vključitve v vojaško skupnost. Prelomnica v obravnavanju družine je ... prehod na poklicno popolnjevanje, ko postane lojalnost družine do vojske bistvena za pridobivanje in zadrževanje vojaškega osebja. Hkrati je vojaška družina postala zanimiva vojaškosociološka tematika raziskovanja, tako v kontekstu sociološkega koncepta pohlepnih institucij kot v dihotomiji ravnotežja med delom in življenjem. Vojske, ki so nastajale na slovenskih tleh skozi zgodovino, so sledile svetovnim trendom glede obravnave družin, slovenski vojaški sociologi pa so prispevali pomemben delež spoznanj o slovenskih vojaških družinah h globalnim vojaškosociološkim dosežkom.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2020
  Language - english
  COBISS.SI-ID - 19930883