ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • "Moč" kulture : kulturna elita in politične spremembe v družbah vzhodne-srednje Evrope
  Tomšič, Matevž
  V članku skuša avtor pokazati, kako lahko v določenem družbeno-zgodovinskem kontekstu akterji z ne-političnih področij prevzamejo vlogo nosilca političnih sprememb. V primeru družb vzhodnega dela ... srednje Evrope, ki jih je skoraj pol stoletja opredeljeval socialistični tip družbene ureditve, je bil del kulturne elite (predvsem iz vrst literatov in humanistične inteligence) tisti, ki je s svojimi aktivnostmi utrl pot demokratičnim procesom, ki so privedli do demontaže komunističnih režimov. Po uvedbi formalne demokracije so ti akterji izgubili velik del svoje družbene 'teže', vendar pa je po avtorjevem prepričanju njihov javni angažma v procesu stabilizacije demokracije še vedno potreben.
  Source: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Let. 17, št. 36, apr. 2001, str. 39-56)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2001
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 20622685