ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Stanje in razvoj prebiralnega gozda Volčji štant v GGE Ravne : diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) = Structure and development of the Volčji štant plenter forest in the FMU Ravne : graduation thesis (higher professional studies)
  Šubic, Janez, 1972-
  V gozdnogospodarski enoti Ravne (GGO Kočevje) smo osnovali raziskovalni objektVolčji štant (del oddelka 53) za študij strukture, pomlajevanja in razvoja dinarskih prebiralnih jelovo-bukovih gozdov. ... Na 45 stalnih raziskovalnih 5-arskih ploskvah smo posneli ničelno stanje gozdnih sestojev, tako da smo izmerili in ocenili znake za vsa drevesa s prsnim premerom, večjimod 10 cm. Na 180 ploskvicah (1,5 x 1,5 m) smo preučevali pomladek. Na podlagi arhivskih virov smo analizirali razvoj gozdov v raziskovalnem objektu in celotni gozdnogospodarskih enoti Ravne v obdobju 1892-2007. V raziskovalnemobjektu in celotni enoti so opazne znatne spremembe debelinske indrevesne zgradbe gozdov. Delež jelke se opazno spreminja; do leta 1961 je zaradi sečenj listavcev delež jelke naraščal, potem pa je zaradi slabe vitalnosti in velike gostote velikih rastlinojedov stalno upadal. Struktura gozdnih sestojev v raziskovalnem objektu je posamično in deloma skupinsko prebiralna, lesna zaloga znaša 420 m3/ha, za sestoje sta značilna visok delež debelega drevja (47 %) in znaten deleže smreke (14 %). Kvaliteta, vitalnost inpomlajevanje drevesnih vrst je ustrezno.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [J. Šubic], 2007
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 2117286

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.