ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
Full text
 • Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri jelki (Abies alba Mill.) = Relation between xylem and phloem increment in Silver fir (Abies alba Mill.)
  Krže, Luka ; Gričar, Jožica, 1978- ; Čufar, Katarina
  Pri 10 zdravih jelkah (Abies alba) smo raziskali anatomsko zgradbo floemskih branik (FB) glede na njihovo širino, razmerje med številom slojev celic v FB in v ksilemskih branikah (KB) iste sezone, ... razlike v številu slojev celic v FBin KB po obodu posameznega drevesa ter zvezo med širino FB in KB, nastalih vistem letu, ter širino dormantne kambijeve cone (KC). Intaktne vzorce tkiv zaraziskave smo vzeli iz živih dreves v letih 2001 in 2002 ter pripravili preparate prečnih prerezov za svetlobno mikroskopijo. Ugotovili smo zvezo med širino in anatomsko zgradbo FB. Pri ožjih FB je prevladoval rani floem, pri širših pa kasni. Pri širših FB se je v kasnem floemu lahko pojavil dodatni pasaksialnega parenhima. KB so bile 2- do 21-krat širše od FB. Širina KB je poobodu posameznega drevesa bolj variirala kot širina FB. Širina dormantne KC je bila v pozitivni zvezi s širino FB in KB.
  Type of material - article, component part ; adult, serious
  Publish date - 2007
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 2124710