ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
Full text
 • Stanje gozdnih cest in potrebna višina sredstev za njihovo optimalno vzdrževanje v občini Logatec : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = The condition of forest roads and the necessary amount of means for their optimal maintenance in the Logatec commune : graduation thesis - higher professional studies
  Tomazin, Gregor
  Diplomska naloga obravnava vzdrževanje gozdnih cest v občini Logatec. Namen naloge je bil na osnovi vzorčnega popisa poškodb in potrebnih vzdrževalnih delter analize vzdrževanja v preteklih petih ... letih ugotoviti oceno vzdrževanosti gozdnih cest in izračunati višino sredstev, potrebnih za njihovovzdrževanje. Ločeno smo delali za državne in zasebne gozdove. Dejansko stanje gozdnih cest v občini Logatec smo določili z vzorčnim snemanjem hektometrskih odsekov in pri tem ugotovili, da je največ poškodb na zgornjem ustroju gozdnih cest. V državnih gozdovih prevladujejo udarne jame, v zasebnihpa načeta obrabna plast in erozijski žlebovi, vse to je posledica poškodovanega sistema odvodnjavanja. Na podlagi snemanja smo ugotovili, da bi bilo za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih potrebnih letno 16.288,79 EUR, v zasebnih pa letno 69.918,58 EUR, medtem ko nam je zdaj letno namenjenih približno 10.000 EUR v državnih in 35.000 EUR v zasebnih gozdovih. Do boljšega stanja gozdnih cest bomo poskušali priti z načrtnim vzdrževanjem vdržavnih gozdovih v treh letih, v zasebnih pa v petih letih, saj je treba postopoma dograditi sistem odvodnjavanja.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [G. Tomazin], 2008
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 2219942
Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...