ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Struktura in funkcija odmrlih dreves v gozdovih z različnimi režimi gospodarjenja : magistrsko delo = The structure and function of dead trees in forests with different management regime : master of science thesis
  Györek, Natalija
  Gospodarjenje z odmrlim drevjem, predvsem v zasebnih gozdovih Slovenije, je neusmerjeno, in tako niso zagotovljeni ustrezni življenjski pogoji za mnoge rastlinske in živalske vrste, ki potrebujejo ... svojevrstne habitate. Za namene magistrskega dela smo primerjali količino in strukturo odmrlih drevesnih ostankov med zasebnimi negospodarjenimi gozdnimi površinami (stratumi) in gospodarjenimi gozdnimi površinami (stratumi) na dveh izbranih fitogeografskihobmočjih Slovenije. Analizirali smo tudi podatke o odmrlem drevju s stalnih vzorčnih ploskev, na ravni treh gozdnogospodarskih enot in dveh gozdnogospodarskih območij, kjer smo izbrali stratume. Ugotovili smo statistično značilne razlike v količini in strukturi odmrlih dreves med negospodarjenimi in gospodarjenimi stratumi. Največ odmrlih drevesnih ostankovje na gozdni površini ob reki Muri, in sicer 99,3 m3/ha. V treh preostalih izbranih negospodarjenih stratumih se vrednosti gibljejo med 17,5 in 29,72 m3/ha. V vseh treh gospodarjenih stratumih je odmrlih drevesnih ostankov malo, v povprečju 2,75 m3/ha, neugodna pa je tudi njihova struktura.Razlike v količini in strukturi odmrlih drevesnih ostankov med negospodarjenimi stratumi lahko pojasnimo z različnimi sestojnimi razvojnimi fazami, drevesno sestavo in mikroklimatskimi pogoji, med gospodarjenimi in negospodarjenimi stratumi pa prihaja do razlik zaradi intenzivnosti gospodarjenja. V gozdnogospodarskih enotah Ravensko, Vzhodno Goričko in Tuhinj-Motnik je odmrlih dreves v povprečju med 4,09 in 9,29 m3/ha, Na murskosoboškem gozdnogospodarskem območju je povprečna količina odmrlih dreves, izračunana iz podatkov s stalnih vzorčnih ploskev 4,91 m3/ha, medtem ko je odmrlih dreves na ljubljanskem območju povprečno 22,37 m3/ha. Režim gospodarjenja naj bi bil oblikovan tako, da bi zagotavljal raznovrstnost odmrlih drevesnih ostankov glede količine, velikosti, stopnje razkroja, porazdelitve in drevesnih vrst.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [N. Györek], 2008
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 2291878

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
BF, Central Biotechnical Library, Ljubljana Ljubljana BFCBK outside loan 1 cop.
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...