ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Urbana drevnina v starem delu Kamnika : diplomsko delo - univerzitetni študij = Urban trees in the old part of Kamnik : graduation thesis
  Debevc, Irena, gozdarstvo, 1973-
  Cilj popisa na javnih površinah starega dela Kamnika je bil ugotoviti vrstno sestavo drevja, njihovo število, dimenzije, starost, poškodovanost, negovanost, rastišče in predvideti potrebne ukrepe ter ... narediti prostorski prikaz razporejenosti drevja. Na podlagi dobljenih podatkov, je bil narejen register in kataster popisanih dreves. Skupno je bilo popisanih 390 dreves. Popisanih rodov je 32, vrst pa 56. Prevladujejo listavci s 74,9 odstotki, iglavci so zastopani s 25,1 odstotkom. Najpogostejši rod so javorji (Acer) (19,5 %), sledijo smreke (Picea) (16,7 %) in breze (Betula) (14,1 %). Najpogostejša drevesna vrsta je navadna breza (Betula pendula) (12,3 %), sledita omorika (Picea omorika) (10,5 %) in ostrolistni javor (Acer platanoides) (10,3 %). Razporeditev dreves po debelinskih razredih je precej enakomerna. Pri višinskih razredih precej izstopa delež dreves visokih od 6 do10 metrov (44,6 %). Po starostni strukturi prevladujejo zrela drevesa (43,8 %), največ dreves je močno poškodovanih (32,8 %), negovanost je dokaj dobra (dobro negovanih je 57,2 % dreves).
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [I. Debevc], 2009
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 2424486

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...