ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
Full text
 • Slovenian regulatory dilemmas in the illicit drugs policy field ; the relevance of public funding for civil society organizations
  Deželan, Tomaž, 1980-
  Slovenska politika do prepovedanih drog izkazuje nekaj ključnih značilnosti sistemov blaginje držav Srednje in Vzhodne Evrope. Kot posledica marginalnega značaja politike prepovednaih drog v domala ... vseh demokratičnih družbah je regulacija tega javnopolitičnega prostora postala izziv sleherne javne oblasti, saj se skozi omenjeni proces zrcalijo najosnovnejše ideološke preference odločevalcev. Relativno novo javnopolitično področje prepovedanih drog, ki je v določeni meri determinirano tudi z urejanjem podobnih zadev v prejšnjem režimu, je postalo poligon, kjer si stojijo nasproti različne nadnacionalne pobude glede regulacije področja prepovedanih drog na eni strani ter lokalne iniciative, ki se odzivajo na specifične probleme posameznih lokalnih skupnosti, na drugi. V prispevku proučujemo slednje, pri čemer se posebej osredotočimo na lokalne akcijske skupine ter njihovo ambivalentno naravo, ki v veliki meri izvira iz nuje po finančni ter posledično vsesplošni stabilnosti delovanja. V prispevku namreč opozarjamo, da lahko previsoka stopnja institucionalizacije in odvisnosti od javnih sredstev negativno vpliva na odzivnost same organizacije ter vprašanje dolgoročnega obstoja le-te položi v roke javnih oblasti, hkrati pa uveljavi novega "vratarja" za ostale civilnodružbene organizacije znotraj lokalne javnopolitične arene.
  Source: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 46, št. 3, maj-jun. 2009, str. 294-315)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2009
  Language - english
  COBISS.SI-ID - 2660040