ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Vizualizacija tokovnih vzorcev v kapilari hladilnega sistema : magistrsko delo magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo
  Kuhelj, Anja, strojnica
  Gospodinjski hladilnik predstavlja pomemben delež rabe energije v gospodinjstvih. Zato je ena izmed poglavitnih smernic razvoja teh naprav osredotočena na izboljšanje energijske učinkovitosti tako ... sistema, kot tudi posameznih komponent. Med temi je kapilarna cev eden ključnih elementov hladilnika, dobro poznavanje procesov v njej pa predstavlja temeljnji korak do njene optimizacije. V tej nalogi je predstavljena vizualizacija toka hladiva R600a skozi polimerno kapilarno cev, ki je bila nameščena v manjši parno-kompresijski sistem. Namen vizualizacije je bil opazovanje in določitev tokovnih vzorcev vzdolž kapilarne cevi ter vpliv obratovalnih pogojev nanje. Ugotovili smo, da se v kapilarni cevi pojavi več različnih tokovnih vzorcev, med katerimi prevladuje čepast tok, pri čemer se čepi raztegujejo in pospešujejo med premikanjem vzdolž toka hladiva. Spreminjanje obratovalnih pogojev je imelo velik vpliv na frekvenco nastanka mehurčkov pri uparjanju in na njihovo rast. Dodatno smo preverili še vpliv geometrijskih nepravilnosti kapilarne cevi na tokovne vzorce. Povečana hrapavost notranje površine kapilarne cevi je povzročila uparjanje na več različnih mestih hkrati, kar je povzročilo homogenizacijo dvofaznega toka.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [A. Kuhelj], 2020
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 28355587

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana Ljubljana FSLJ reading room 1 cop.