ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Razvoj nacionalnega programa za celostne prometne strategije v Sloveniji [Elektronski vir] = Development of National SUMP Programme in Slovenia
  Balant, Mojca, 1980- ; Plevnik, Aljaž, 1969- ; Mladenovič, Luka
  V zadnjih letih se v Evropi vse bolj uveljavlja nov celosten pristop k načrtovanju prometa v mestih, katerega osnova so celostne prometne strategije (CPS). Slednje so eden ključnih elementov ... sodobnega celostnega prometnega načrtovanja. Priprava in izvedba kakovostnih CPS zahteva določeno mero novih znanj in dodatnih sredstev ter celovite podpore z višjih ravni, kar države z daljšo tradicijo tovrstnega načrtovanja zagotavljajo v okviru nacionalnih programov za CPS. Slednji zagotavljajo predvsem centralizirano upravljanje aktivnosti povezanih s pripravo in izvajanjem CPS, zagotavljanjem sredstev in krepitev znanj. Pomen celovite podpore nacionalne ravni za uveljavitev koncepta celostnega prometnega načrtovanja v posamezni državi potrjujejo tudi rezultati raziskave, izvedene v okviru dveh evropskih projektov (CIVITAS PROSPERITY in CIVITAS SUMPsUp) v letu 2017. V raziskavi je sodelovalo 28 evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, ki že nekaj let razvija posamezne elemente nacionalnega programa za CPS. Glavno sporočilo teh raziskav je, da so CPS za mesta najuspešnejše v državah, kjer je podpora državne ali regionalne ravni najbolj učinkovita in celovita. Namen prispevka je podrobneje predstaviti rezultate omenjene raziskave s poudarkom na stanju v Sloveniji ter opredeliti izhodišča in aktivnosti, na podlagi katerih bo Slovenija v prihodnjem letu prenovila in nadgradila svoj nacionalni program za CPS.
  Type of material - conference contribution
  Publish date - 2018
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 2898115