ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Spremljanje vedenja turistov [Elektronski vir] : teoretični, metodološki in praktični vidiki : [znanstvena monografija]
  Juvan, Emil ; Gomezelj Omerzel, Doris ; Uran Maravić, Maja, 1971-
  Sistem spremljanja turistov na različnih ravneh turističnih destinacij (tj. lokalna, regionalna, nacionalna) je kompleksen zaradi več dejavnikov. Najpomembnejši dejavnik je dejstvo, da turistično ... destinacijo sestavljajo številni zelo heterogeni turistični ponudniki, vsak s svojimi poslovnimi cilji, ki zahtevajo drugačne trženjske prijeme. Naloga snovalcev celovitega sistema spremljanja vedenja turistov je torej, da upoštevajoč značilnosti destinacije oblikuje optimalni sistem spremljanja vedenja turistov. Za tak sistem ni nujno, da temelji na izvajanju primarnih raziskav, če destinacija za to nima ustreznega finančnega in intelektualnega kapitala. Primarne raziskave tudi niso nujno zagotovilo, da bodo rezultati o vedenju turistov veljavni in zanesljivi, saj je primarno raziskovanje oteženo s številnimi ovirami, med katerimi turisti in njihovo izpovedovanje vedenja ter razlogov za določeno vedenje niso nujno največja ovira. Turistični ponudniki se premalokrat zavedajo, da številne podatke (najveljavnejše in najzanesljivejše) že zbirajo v svojih rezervacijskih, recepcijskih in drugih informacijskih sistemih. Te podatke je torej potrebno le zbrati na enem mestu, jih urediti za poglobljene analize in analize izvesti. Drug pomemben vir podatkov o vedenju turistov so zaposleni, ki turiste spremljajo na vsakem koraku in torej poznajo vedenje ter razloge za specifično vedenje - ponovno zelo zanesljiv in veljaven podatek o vedenju turistov.
  Type of material - scientific monograph ; adult, serious
  Publication and manufacture - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017
  Language - slovenian
  ISBN - 978-961-7023-08-4; 978-961-7023-14-5
  COBISS.SI-ID - 290755328