ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Kakovost, vrednostne značilnosti in produkcijska sposobnost sestojev doba in gradna v Sloveniji = Quality, value characteristics and productivity of Pedunculate and Sessile oak stands in Slovenia
  Kadunc, Aleš
  V prispevku obravnavamo kakovost, vrednostne značilnosti in produkcijsko sposobnost sestojev doba in gradna v Sloveniji. Analiza je pokazala na precejšnjo pogostost napak debla, kljub temu pa ... hrastova drevesa in sestoji dosegajo precejšnje vrednosti. Sortimentni sestav doba je praviloma ugodnejši kot gradna. Različni scenariji cen sortimentov in stroškov pridobivanja lesa le malo vplivajo na optimalne dolžine proizvodnih dob. Pri produkcijski sposobnosti rastišč dob nakazuje večji razpon kot graden, sicer pa znotraj rastiščnih enot ni velikih razlik.
  Type of material - article, component part ; adult, serious
  Publish date - 2010
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 2978214