ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Kaj se dogaja z jesenom pri nas? : Četrto nadaljevanje = What is happening with Ash trees in Slovenia region? : Part four
  Piškur, Barbara, 1979-
  Prispevek je nadaljevanje serije prispevkov o jesenovem ožigu. Tokrat predstavljamo najnovejša dognanja v povezavi z molekularnim proučevanjem povzročiteljice omenjene bolezni. Gliva Hymenoscyphus ... albidus, ki je bila določena kot spolna oblika glive Chalara fraxinea, je bila na podlagi nukleotidnih zaporedij treh genskih regij prepoznana kot kompleks dveh morfološko težko lo?ljivih vrst: H. albidus in H. pseudoalbidus. S pomo?jo nukleotidnih zaporedij je bilo ugotovljeno, da so vsi glivni izolati, izolirani iz obolelih dreves, pravzaprav vrsta H. pseudoalbidus. V sklopu raziskav, ki jih opravljamo v Oddelku za varstvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije, smo s primerjavo nukleotidnih zaporedij regij Ef-1? in ITS-rDNA potrdili, da so tudi izolati iz Slovenije vrsta H. pseudoalbidus. Obe vrsti sta v Evropi zabeleženi že pred izbruhom bolezni. Zakaj se je sicer neškodljiv endofit jesenovih listov spremenil v agresivnega patogena, pa še vedno ni pojasnjeno.
  Type of material - article, component part ; adult, serious
  Publish date - 2010
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 2982822