ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Razvoj mladja na rastišču Isopyro-Fagetum v pragozdu Krokar : diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) = Seedlings development on the site Isopyro-Fagetum in the virgin forest Krokar : graduation thesis (higher professional studies)
  Grce, Dragomir
  V pragozdu Krokar na jugovzhodnem delu Borovške gore so bile ponovljene meritve mladja v petih vrzelih na rastišču Isopyro-Fagetum. S tem je bil omogočen dober vpogled v dinamiko pomlajevanja v ... obdobju 1999-2009. Prve meritve so bile leta 1999, kasneje pa še 2003. Leta 2009 je bila uporabljena podobna metodologija kot v prejšnjih meritvah, le da smo dodali še nekaj novihparametrov, ki so se nanašali na oceno dominantnih osebkov. Ocenjena je bila zastrtost pritalne vegetacije, gostota, kakovost in poškodovanost mladja drevesnih vrst ter starost vrzelnikov. Najprej so bili rezultati primerjani med seboj v vrzelih, kasneje pa še v svetlobnih stratumih, ki smo jih dobili glede na kombinacijo direktnega in razpršenega svetlobnega sevanja. Zadnje snemanje svetlobe je potekalo leta 2003. Analiza meritev je pokazala, da se je gostota višjih bukvic povečala. Bukev se z leti vedno bolj uveljavlja na mikrorastišču z veliko razpršene svetlobe v osrednjih delih vrzeli, kjer je konkurenčnost čemaža manjša. Gostota javorja se postopno zmanjšuje. Vzrok je v objedanju in slabši toleranci na skromne svetlobne razmere. Ugotovljeno je bilo, da so vse raziskovalne vrzeli nastale s postopnim odmiranjem posameznih dreves.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [D. Grce], 2010
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3052198

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...