ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru : diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) = Dynamics of alpine pastures overgrowth in Belska planina nad Reber : graduation thesis (higher professional studies)
  Klinar, Klemen, 1981-
  Planinski pašniki so del tradicionalne kmetijske rabe prostora v alpskem svetu, ki se zaradi zmanjševanja števila tivine na kmetijah zaraščajo. Digitalni ortofoto posnetki ločljivosti 0,5 m iz let ... 1995 in 2006 so bili s pomočjo GIS programa Feature Analyst analizirani s postopkom objektne klasifikacije. Na podlagi spektralnih odbojev različnih tipov rabe tal je klasifikacija razločila pašnik od ostalih površin. S primerjavo kart rabe tal v obravnavanih letih smo ugotovili dinamiko zaraščanja pašnikov in drugih prostorskih procesov na Belski planini in Rebru. Ugotovitve katejo, da lahko z uporabljeno metodologijo brez dolgotrajnega vizualnega razmejevanja rabe tal zanesljivo določimo spremembe na ravni najmanjših površin, to je posameznih grmov, večjih od 4 m2. Tako so bili zaznani procesi zaraščanja v obdobju 11 let ter na drugi strani identificirane krčitve grmovnega in gozdnega rastja, ki jih izvajajo kmetje na planinah. Na Belski planini, ki leti na nadmorski višini 1500-1900 m in je prevladujoča zaraščajoča vrsta rušje, je bilo na 60,26 ha pašnih površin leta 1995 v 11-letnem obdobju ugotovljenih 11,81 ha zaraščenih in 5,99 ha izkrčenih površin. Na Rebru, ki leti na nadmorski višini 750-950 m, kjer v zaraščanju prevladujejo termofilne grmovne vrste in smreka, je bilo na površini 18,88 ha pašnikov zaraščenih 5,26 ha in izkrčenih 1,52 ha.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [K. Klinar], 2010
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3052966

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...