ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
PDF
 • Monistic theory of human rights and paralysis of security systems : the case of illegal migration = Monistična teorija človekovih pravic in ohromljenost varnostnih sistemov : primer ilegalnih migracij
  Svetlič, Rok
  V prispevku analiziramo posebna tveganja, povezana s temeljnim delovanjem države, ki niso posledica neučinkovitosti oblasti, temveč njene ohromljenosti s pravnega vidika. Z razlago pravnih aktov v ... družbeno resničnost vstopi ideološki program, ki ni združljiv s temeljnimi postulati liberalne demokracije. Posledično so varnostni organi ohromljeni pri opravljanju svojih nalog, saj so obravnavani kot potencialni kršitelji človekovih pravic. Rešitve za to ni mogoče iskati na zakonodajni ravni, temveč na ravni kompleksne teorije, ki temelji na spoznanju, da je demokracija nezdružljiva s pasivnostjo in ohromljenostjo represivnih organov, pa tudi z njihovimi ekscesi.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2020
  Language - english
  COBISS.SI-ID - 31206403